Lydie Zbuzková


Lydie Zbuzková

Lydie Zbuzková

Lydie vyštudovala VŠE v Prahe a po absolvovaní získavala pracovné skúsenosti v rôznych odboroch, v oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2010. Špecializuje sa na oblasť stavebných verejných zákaziek a zodpovedného verejného obstarávania. Vo svojom profesijnom živote opakovane pôsobila na rôznych pozíciách v zdravotníckych zariadeniach a na Ministerstve zdravotníctva. V súčasnosti sa vo Fakultnej nemocnici na Bulovke zaoberá zavádzaním systému flexibilného tendrovania potravín, zdravotníckych prostriedkov, materiálov a liečiv.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU