Ľubomír Kubička


Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Absolvoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po desiatich rokoch v žánri obchodného a občianskeho práva presedlal na dramatičtějšie prostredie verejného obstarávania a venuje sa verejnému obstarávaniu. Profesne sa intenzívne venuje realizácii verejných obstarávaní, tiež poradenskej činnosti pri pomoci uchádzačom o verejné zákazky a vo voľnom čase, ktorý ešte ostáva, bojuje s nezmyslami okolo nás.

Back to Top