Lenka Hollerová

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová

Aktuálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Mestskom úrade v Jičíne, kde pôsobí od roku 2013. Od roku 2017 sa naplno venuje zodpovednému verejnému obstarávaniu a veľmi sa s ním stotožňuje. Hovorí, že zodpovedné verejné obstarávanie je cesta, ktorá má zmysel a veľký presah a mesto Jičín sa po nej vydalo a snaží sa svojou činnosťou a pozitívnym prístupom inšpirovať ďalšie inštitúcie.

Back to Top