Katarína Kalocsanyiová

Katarína Kalocsanyiová

Katarína Kalocsanyiová

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Profesijné skúsenosti nazbierala na rôznych nákupných pozíciách v spoločnosti Slovnaft. V súčasnosti zastáva funkciu manažéra nákupu logistiky v skupine MOL. V rámci tímu rieši jednak skupinové požiadavky na rôzne druhy prepráv, skladovania, investícií do vozového parku a prenájmu vozidiel a tiež lokálne požiadavky vychádzajúce z logistiky spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Back to Top