Karel Otýs


Karel Otýs

Karel Otýs

Priekopník nových ciest firemného nákupu. Naplno sa mu venuje od roku 1999. Pred 10 rokmi pomáhal otvárať nové obzory elektronizácie zavádzaním e-dopytov a e-požadaviek v spoločnosti Czech Coal. Od roku 2011 svoje bohaté praktické skúsenosti využíva k vzdelávaniu nákupcov. V súčasnej dobe buduje vlastnú vzdelávaciu spoločnosť pre rozvoj nákupných a obchodných tímov i jednotlivcov. Po dlhoročnom prednášaní na eBF sa postupne presúva k spolupráci na dramaturgií akcie.

Back to Top