Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2010. Prvé tri roky pracoval na strane uchádzača a od roku 2013 dostal od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb príležitosť prejsť na stranu verejného obstarávateľa. V tom istom roku sa oddelenie verejného obstarávania vydalo cestou postupnej elektronizácie. Podieľal sa na vytvorení a zavedení prípravných trhových konzultácií v spoločnosti. V súčasnosti sa prevažnej miere venuje realizácií podlimitných zákaziek vyhlasovaných prostredníctvom EKS a zákazkám s nízkou hodnotou realizovaných prostredníctvom elektronického systému.

Back to Top