Jozef Kubinec


Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa v rámci štúdia venoval teoretickým základom verejného obstarávania. Témou jeho diplomovej práce bola problematika zásad a princípov verejného obstarávania. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR.

Back to Top