Jozef Bálint

Jozef Bálint

Jozef Bálint

Vyštudovaný právnik, ktorý sa celý profesijný život pohybuje v oblasti obstarávania. Pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa venoval najmä kontrolnej činnosti. Momentálne v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje nákup spadajúci pod zákon o verejnom obstarávaní a metodicky usmerňuje a nastavuje nákupné procesy. Ako hobby píše odborné príspevky, prednáša na konferenciách.

Back to Top