Jiří Špalek


Jiří Špalek

Jiří Špalek

Mnohoročný manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti elektronizácie nákupných systémov s dvadsaťročnou praxou v obore. V súčasnosti pôsobí na pozícií manažéra pre produktovú a technickú podporu. Usiluje o šírenie elektronizácie do nákupných procesov v privátnom, ale i verejnom sektore.

Back to Top