Jiří Šimon

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Riaditeľ Odboru pre verejné obstarávanie na Ministerstve poľnohospodárstva ČR. Po pôsobení na Ministerstve pre miestny rozvoj na pozícií vedúceho odd. metodiky VO rozvíja od roku 2014 svoje praktické skúsenosti na MPľn ČR. Tu so svojím tímom zadáva zákazky ministerstva, centrálne zákazky a dohliada na zadávanie pre 35 rezortných organizácií vrátane Lesov ČR, š.p. Povodie, SZIF atď. Nastaveným kontrolným systémom sa inšpirovalo i Ministerstvo financií vo vládnej Metodike verejného nakupovania. Bol iniciátorom predbežných trhových konzultácií, ktoré sa už od roku 2014 stali bežnou súčasťou väčších či náročnejších zákaziek ministerstva. Je tiež propagátorom zodpovedného verejného obstarávania, v rámci rezortného verejného obstarávania boli zamestnávaní nezamestnaní, dodávatelia vytvárajú stáže pre študentov vysokých škôl apod. Inšpiroval sa na dvoch zahraničných cestách do Veľkej Británie tunajším prístupom k projektovému riadeniu a zmysluplnému nakupovaniu. Je členom niekoľkých vládnych pracovných skupín v oblasti verejného obstarávania.

Back to Top