Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Od roku 2008 pracuje v nemocnici na pozícii vedúcej oddelenia centrálneho zásobovania. Zastrešuje zásobovanie 3 nemocníc. eAukciám sa venuje od roku 2009. Podieľala sa na zavedení logistického systému a zaviedla elektronické zadávanie dopytov do nemocníc. V roku 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického verejného obstarávania.

Back to Top