Jan Vašek


Jan Vašek

Jan Vašek

Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu a nadobudnuté skúsenosti dokáže odovzdávať študentom i praktikom. Študoval na Univerzite Palackého, Harvardovej univerzite, univerzite v Oxforde a Cranfielde. Praktické skúsenosti z nákupu získal v spoločnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inšpirujúcim rečníkom a jeho workshopy doslova vťahujú poslucháčov do problému.

Back to Top