Jan Jedlička


Jan Jedlička

Jan Jedlička

Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "kremíkovej revolúcie" v oblasti riadenia nákupu a marketingu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pomáha pri implementácii elektronických nástrojov na zber dát, vyjednávanie a správu dodávateľského portfólia do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Na školeniach a autorských seminároch sa usiluje o šírenie inovatívnych postupov a myšlienok spojených s elektronizáciou nákupu alebo zákaziek vo verejnom obstarávaní a podieľa sa na vývoji sw JOSEPHINE pre český a slovenský trh. Má záľubu vo vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných vetných spojeniach a absurdnom humore, ktorému často nerozumie ani on sám.

Back to Top