Jan Hladký

Jan Hladký

Jan Hladký

Ing. Jan Hladký Ph.D. pracuje v oblasti energetiky a komodít od absolutória HGF na VŠB TU v roku 1997. Na pozícií vedúceho referátu koksu pracoval vo firme Metalimex, neskôr v OKD ako zástupca CCO. V súčasnosti pracuje ako trader komodít v spoločnosti Thyssenkrupp Raw Materials Trading.

Back to Top