Izabela Holubkovič


Izabela Holubkovič

Izabela Holubkovič

S právom verejného obstarávania sa Izabela Holubkovič stretla už v priebehu vysokoškolského štúdia, a to v rámci svojho pôsobenia v renomovanej advokátskej kancelárií. Predovšetkým vďaka skúseným kolegom záujem o túto oblasť pretrval taktiež po štúdiu v priebehu nasledujúcej profesijnej praxe. Praktické skúsenosti následne Izabela získavala na strane zadávateľov, administrátorov a najmä dodávateľov. Už niekoľko rokov sa Izabela venuje stavebnému zmluvnému právu a vo verejnom obstarávaní zastupuje záujmy generálneho dodávateľa stavieb.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU