Isabel Rosa


Isabel Rosa

Isabel Rosa

Pôsobí na pozícii vedúcej kvalifikačného a licenčného oddelenia v portugalskom Inštitúte stavebníctva a nehnuteľností (INCI, IP) a je zodpovedná za riadenie verejného obstarávania z oblasti informačných systémov. Okrem toho sa podieľa na činnosti pracovnej skupiny ePWG (elektronické verejné obstarávanie) v Európskej komisii a pracovnej skupiny Ministerstva obrany pre CiberWar. Vyštudovala aplikovanú matematiku, je audítorka národnej obrany a v súčasnosti tiež doktorandka v odbore správa IT na Instituto Superior Técnico v Lisabone. Isabel Rosa má 24 rokov skúseností v oblasti IT, v priebehu ktorých väčšinou pôsobila vo vedúcich pozíciách. Niekoľko rokov pracovala v tiež v čínskom Macau. V nedávnej minulosti bola námestníčkou generálneho tajomníka a predseda výboru pre IT a komunikačné technológie na Ministerstve verejných prác, dopravy a komunikácií.

Back to Top