Hana Sušková

Hana Sušková

Hana Sušková

V roku 2013 vyštudovala odbor manažment a riadenie v priemysle na Vysokej škole Báňské v Ostrave. Prax v nákupe získala vo firme Škoda Vagonka a.s., kde pracovala ako referent nákupu a mala na starosti najmä nákup hutného materiálu, režijného a spojovacieho materiálu a investícií. Potom v roku 2011 prešla do spoločnosti OKD a.s. na pozíciu komoditného nákupcu, kde zabezpečovala nákup náhradných dielov na banské strojové zariadenia a vyjednávala so strategickými partnermi. Od roku 2014 pracovala vo firme OKK Koksovny, na začiatku na oddelení nákupu služieb a investícií, neskôr vo funkcii Vedúceho nákupu. Aktuálne zastáva funkciu riaditeľa nákupu vo firme Tatra Defence Vehicle a.s.

Back to Top