Gabriela Vysocká


Gabriela Vysocká

Gabriela Vysocká

Svoj podiel na tom, že Krajský úrad Moravskoslezského kraja hrá prím v korporátnom riadení verejnej správy a to vrátane nakupovania, ktoré je transparentné a efektívne, má tiež Gabriela Vysocká. Na úrade pracuje od jeho vzniku v roku 2001. Začínala na odbore informatiky ako správca aplikácií, následne prešla na oddelenie podpory korporátneho riadenia, kde okrem iného vyvíjala komunikačný nástroj zvaný Portál kraja. V posledných troch rokoch zastáva pozíciu vedúcej tohto oddelenia.

Back to Top