František Seifreid

František Seifreid

František Seifreid

Súčasťou spoločnosti NAR marketing s.r.o. je od roku 2016, kedy úspešne absolvoval odbor Marketing a obchod na Ekonomickej fakulte VŠB - technickej univerzity Ostrava, kde v rámci štúdia absolvoval program Erasmus+ na univerzite Adama Mickiwicze v Poznani. V NARe začínal na marketingovom oddelení a zameriaval sa na tvorbu e-learningu pre systémy PROEBIZ, prieskum trhu a analýzy. Aktuálne je súčasťou tímu PROJEKTY a spolupodieľa sa na vývoji systémov JOSEPHINE a WORKFLOW, kde okrem práce na interných systémoch je jeho pracovnou náplňou i konzultácia a návrh riešení externých projektov pre klientov systémov PROEBIZ.

Back to Top