Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando vyštudoval právnickú fakultu a dva postgraduály v oblasti verejného obstarávania na Právnickej fakulte v Lisabone. V súčasnej dobe je riaditeľom pre právne záležitosti a verejné obstarávanie na inštitúte IMPIC (Institute of Public Procurement, Real Estate and Construction) v Portugalsku, ktorý upravuje verejné obstarávanie, e-platformy a správu portálu BASE. Zastupuje portugalskú vládu vo veciach verejného obstarávania u Európskeho súdneho dvora. Od roku 2008 je tiež štátnym zástupcom v oblasti verejného obstarávania.

Back to Top