Daša Paláková

Daša Paláková

Daša Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru verejného obstarávania na Ministerstve vnútra SR a jej tím ho realizuje jak pre potreby Ministerstva vnútra SR, ako aj centrálne.

Back to Top