Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír je absolventom Fakulty Podnikového Manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Počas svojej kariéry od roku 1996 pôsobil vo veľkých spoločnostiach ako EuroTel (t.č. Telekom), UPC, VÚB, IBM Slovensko v rôznych aj riadiacich pozíciách v oblasti marketingu, obchodu a služieb zákazníkom. Verejnému obstarávaniu a nákupu sa profesionálne venuje 8 rokov. V súčasnosti pracuje v spoločnosti VO SK, a.s., ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe.

Back to Top