Bernard Adamczak


Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Globálnemu nákupu v automobilovom priemysle so zameraním na rozvíjajúce sa trhy (stredná a východná Európa, Turecko, Izrael, India) sa venuje už od roku 2010. V súčasnosti zastáva pozíciu strategického a komoditného nákupcu v automotive spoločnosti Dr. Schneider Group, kde je zodpovedný za výber nových dodávateľov, vyjednávanie o cenách, znižovanie nákladov a schvaľovanie náhradných dielov.

Back to Top