Alice Vavřinová


Alice Vavřinová

Alice Vavřinová

Nákupu sa venuje už od roku 2002, od roku 2006 pracuje v Kolínskej automobilke (TPCA Kolín) ako senior nákupca. Okrem štandardného nákupu, to znamená od samotného výberu dodávateľov, vyjednávania o cenách, až po znižovanie nákladov, sa venuje i projektom smerujúcim k zlepšovaniu nákupu. Posledné dva roky sa zameriava na tzv. automatizáciu nákupu, teda zníženie pracovnej záťaže nákupcov a odstránenie práce bez pridanej hodnoty nákupcu.

Back to Top