Alexandra Leon

Alexandra Leon

Alexandra Leon

Jej vášňou je pomáhať ľuďom a organizáciám neustále sa rozvíjať. Ako projektový líder navrhla a implementovala expertný program zameraný na zamestnancov v odbore verejného obstarávania, ktorý je financovaný Európskou Úniou – The Public Procurement Excellence Programme. Tohto programu sa zúčastnili vysoko postavení experti z 19 rôznych krajín EÚ i mimo ňu. Program ponúkal unikátnu kombináciu akademických i praktických znalostí, ktoré sú špecifické pre oblasť centralizovaného verejného obstarávania. Tento program sa stal štartovnou čiarou pre vytvorenie siete schopných profesionálov z odboru verejného obstarávania s cieľom medzinárodnej a medzipodnikovej výmeny znalostí i osvedčených postupov. Študenti PPE zakončili program získaním titulu „Certifikovaný expert na verejné obstarávanie“ od viedenskej vysokej školy ekonomickej (WU).

Back to Top