Alena Ševčíková


Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

Vedúca oddelenia nákupu a verejného obstarávania v Nemocnici Nové Mesto na Morave. Má bohaté skúsenosti so zadávaním verejných zákaziek rôzneho rozsahu i financovaných z fondov EU. Jej špecializáciou sú verejné zákazky investičného charakteru, predovšetkým na zdravotnícke technológie a stavebné práce s využitím eAukcií ako prostriedkov k hodnoteniu ponúk.

Back to Top