Agnes Czibik


Agnes Czibik

Agnes Czibik

Agnes Czibik pracuje v spoločnosti Government Transparency Institute (GTI) na pozícii Data Analyst a projektový manažér. GTI je nezávislou inštitúciou so zameraním na výskum a obhajobu dobrej správy vecí verejných. K tomuto využíva kvantitatívnej analýzy rozsiahlych databáz verejných obstarávaní z celej Európy, z ktorých tvoria nástroje pre hodnotenie práce štátnej správy. Spoločnosť sa tiež zaoberá podporou transparentnosti verejného obstarávania. Agnes tu už od roku 2014 pracuje na analýze dát verejného obstarávania a na vývoji indikátora rizík.

Back to Top