Prednášajúci

Peter Čambál

Peter Čambál

Aktívna znalosť nákupných kategórií a analýza nákladov, to sú podľa Petra Čambála dôležité postupy a nástroje pri práci v nákupe, ktorému sa venuje viac ako 12 rokov. Od roku 2015 je manažérom verejného obstarávania v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde sa priamo podieľa na tom, aby sa taktický nákup stal nákupom strategickým. Je považovaný za jedného z priekopníkov aplikácie metodiky „Design to Cost (DTC)“. Okrem domáceho Slovenska pôsobil v rokoch 2013 a 2014 vo firme Enel Russia, a to ako manažér DTC.

Profesijný profil

Martin Jarábek

Martin Jarábek

Počas desiatich rokov vo výrobe sa naučil mnoho. Napríklad škrípať zubami pri každej zmienke o nákupe, ktorému sa teraz veľmi úspešne venuje. Povestné „nikdy nehovor nikdy“ stopercentne platí i v prípade Martina Jarábka, ktorý sa postupne vypracoval z operátora nástrojárskych výrobných liniek až na výrobného riaditeľa. Perfektnú schopnosť jednať a vyjednávať s ľuďmi teraz uplatňuje v slovenskej spoločnosti Nafta, kde sa zaoberá nákupom a verejným obstarávaním pre energetický sektor Gas&Oil.

Profesijný profil

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Legislatíva vo verejnom obstarávaní je oblasťou, v ktorej je vždy čo zlepšovať. Aktívne sa na jej príprave v rámci pracovných skupín podieľa i Miloslav Matonog, ktorý je od roku 2017 riaditeľom odboru verejného obstarávania na slovenskom Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Predtým sa tam venoval zavádzaniu plne elektronického verejného obstarávania. Jeho skúsenosti však pokrývajú i sféru zákaziek financovaných z fondov EÚ, ktorými sa zaoberal kontrolne a metodicky.

Profesijný profil

Markéta Kaňková

Markéta Kaňková

Moderné trendy v elektronizácií nákupu sú viac ako šesť rokov doménou Markéty Kaňkové, ktorá sa najskôr v Plzeňskom Prazdroji zaoberala nákupom tovarov a služieb a zároveň sa podieľala i na rozvoji elektronizácie. Sústredila sa na zefektívnenie práce, používanie e-sourcingových nástrojov, tvorbu e-katalógov či reporting. Momentálne pracuje ako „Category Sourcing Specialist“ v spoločnosti Asahi Breweries Europe Group, kde vyvíja a realizuje stratégiu v nákupnej kategórií „Professional Business Services“.

Profesijný profil

Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Odvetvie automotive je veľmi tvrdý biznis, v ktorom je jednou z hlavných tém neustále vyjednávanie s dodávateľmi. Práve v tom sa dokáže dokonale pohybovať náš ďalší hosť, Bernard Adamczak, ktorý sa od roku 2010 venuje globálnemu nákupu so zameraním na trhy strednej Európy, Turecka či Indie. Do Ostravy mieri ako strategický a komoditný nákupca pre spoločnosť Dr. Schneider Group, kde je jeho denným chlebom práve výber nových dodávateľov, vyjednávanie o cenách či znižovaní nákladov.

Profesijný profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbať dianie nielen v oblasti e-sourcingu v pivovarníckom gigante Asahi Breweries. Z pozície „Head of Procurement for Asahi Breweries Europe“ zodpovedá Tomáš Veit za lokálne tímy a nákupné aktivity vo vybraných európskych a ázijských krajinách. Profesijne sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie efektivity lokálnych operatívnych tímov vrátane merania ich výkonu, zavádzania jednotnej IT infraštruktúry, rozvoja e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivít.

Profesijný profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečne sa s ním môžete stretnúť všade tam, kde ide o aktívnu podporu a prehlbovanie znalostí v oblasti verejného obstarávania, elektronizácie a využívania eAukcií pri hodnotení dodávateľských ponúk. Jan Zahálka je právnym expertom spoločnosti re-medical so špecializáciou na zdravotníctvo, predovšetkým na agendu úhrad a problematiku zdravotníckych prostriedkov. V rámci poskytovania poradenstva zákonodarcom navrhol a presadil „užívateľskú novelizáciu“ zákona o verejnom obstarávaní.

Profesijný profil

Robert Bartas

Robert Bartas

Elektronizácií vo verejnej správe sa už osem rokov venuje Robert Bartas, ktorý je manažérom pre farmakoekonomiku a vedúcim ústavnej lekárne v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. Jedná sa o príspevkovú organizáciu Moravskoslezského kraja, ktorá združuje nemocnice v Karvinej a Orlovej. Okrem prípravy podkladov pre eAukcie sa Robert podieľal na zavedení spoločného logistického systému v oblasti liečiv a v poslednom roku i na implementácií tzv. pozitívneho listu pre kvalitný výber liečiv.

Profesijný profil

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Príde zo Slovenska, ale jeho účasť na eBF bude mať i medzinárodný rozmer. Miroslav Hlivák, ktorý je od minulého roka predsedom „Úradu pre verejné obstarávanie“, sa totiž netají tým, že chce tohtoročné slovenské predsedníctvo v skupine krajín V4 využiť k zásadnému pokroku v oblasti verejného obstarávania. A to vrátane boja proti nekalým praktikám. Verejnému obstarávaniu sa dlhodobo venoval ako advokát a odborník, ktorý poskytoval právne poradenstvo slovenským i zahraničným klientom.

Profesijný profil

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Ťažko môže na eBF chýbať profík, ktorý realizoval firemné nákupy v celkovej hodnote presahujúcej 3,5 miliardy eur. Jacek Jarmuszczak, ktorý má 15 rokov praxe vo vedení dodávateľských reťazcov, bude nepochybne patriť medzi vyhľadávaných „spíkrov“ zo sféry globálneho nákupu. V minulosti bol strategickým nákupcom v koncerne Philips či „Global Category“ manažérom v skupine Carlsberg. Aktuálne pracuje na rovnakej pozícií v spoločnosti Danfoss, kde vedie jednania s kľúčovými dodávateľmi.

Profesijný profil

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Zatiaľ čo podľa českého klasika Járy Cimrmana prišiel „posol svetla“ z Liptákova, k nám na eBF zavíta z Poľska. Jeho meno je Marcin Zborowski a už pätnásť rokov pracuje v spoločnosti Signify (predtým Philips Lighting), ktorá je priekopníkom vo výrobe osvetľovacej techniky. Tak ako ľuďom svietia na cestu ich moderné žiarovky, žiarivky či lampy, snaží sa Marcin so svojím tímom špecialistov vnášať čo najviac svetla do nákupných procesov a čo najefektívnejšie riadiť náklady na jednotlivé výrobky.

Profesijný profil

Lucie Hrabáková

Lucie Hrabáková

Ako nákupca budete obdivovaní, pokiaľ viete, čo všetko je potrebné urobiť ešte predtým, než začnete nakupovať. Poriadne zapojiť hlavu, určiť si cestu a cieľ, to sú základné piliere podľa Lucie Hrabákovej, ktorá je vedúcou nákupného oddelenia v spoločnosti Buzuluk. Dlhodobá práca v zákazkovej strojárenskej výrobe ju naučila, že vytúžený úspech v nákupe sa rodí v „prednákupnej fáze“, kedy je nutné spolupracovať s kolegami z technických útvarov, plánovania, ekonomiky i obchodu.

Profesijný profil

Marek Šmíd

Marek Šmíd

Po štúdiu a advokátnej praxi v Londýne, kde pôsobil do roku 2012, viedli profesijné kroky Marka Šmída do právnej kancelárie Maple & Fish. Zameriava sa predovšetkým na právo verejného obstarávania, právo EÚ, súťažné právo či ochranu osobných údajov a osobnosti. Okrem toho vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a je lektorom seminárov zameraných na právo verejného obstarávania, eurofondy a ochranu osobných údajov. Svoje poznatky publikuje i v odborných časopisoch.

Profesijný profil

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Neustály rozvoj a zlepšovanie ľudí a procesov sú hlavným profesijným cieľom nášho ďalšieho spíkra, ktorého meno je Mikołaj Kuc. V nákupe zbiera skúsenosti viac ako dvanásť rokov s tým, že nízke náklady a vysokú efektivitu sa snaží docieliť pomocou moderných projektov riadenia. Najskôr pracoval v spoločnostiach segmentu FMCG, od roku 2013 pôsobí v pivovarníckom biznise. Je „Category Manager“ v Asahi Breweries Europe Group, kde sa stará o nákupné stratégie pre kategóriu MRO (údržba a opravy).

Profesijný profil

Daniel Stefan

Daniel Stefan

S presvedčením, že majú k dispozícií správne eNástroje, ktoré pomôžu nákupu dosiahnuť jeho potenciál, za nami do Ostravy príde Daniel Stefan zo spoločnosti Asahi. Ako eSourcing Manager sa po technickej stránke zaoberá tiež riadením zmien a zaisťuje, aby nákupcovia mali potrebné znalosti o tom, ako dané nástroje používať. Na firemný nákup sa špecializuje viac ako deväť rokov. Predtým zastával rôzne pozície v oblasti FMCG a Oil & Gas.

Profesijný profil

Martin Jonastik

Martin Jonastik

Propagátorom riešení prinášajúcich efektivitu a znižovanie procesných nákladov pri obstarávaní je v nadnárodnom koncerne IKEA Martin Jonaštík. Z pozície „Procurement Compliance Specialist“ sa zameriava na kontrolu a vývoj nákupných postupov a rutín. V súčasnosti vedie projekt zavádzania elektronického „B2B trhoviska“. Elektronizácií a automatizácií nákupu sa venuje už od roku 2009, kedy sa podieľal na zavedení eProcurementu.

Profesijný profil

Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Skúsenosti nákupcu rôznych komodít a metodika verejného obstarávania so zameraním na elektronické nástroje momentálne Ondřej Ječný zúročuje ako vedúci oddelenia centrálneho nákupu Ministerstva vnútra. Okrem centrálnych nákupov a elektronických systémov koordinoval i prechod z individuálneho elektronického nástroja do Národného elektronického nástroja. Je tiež členom medzirezortnej skupiny pre implementáciu Stratégie elektronizácie verejného obstarávania pre obdobie rokov 2016 až 2020.

Profesijný profil

Fernando Batista

Fernando Batista

Jedným z poslaní eBF je výmena medzinárodných poznatkov. Preto nás teší, že naším hosťom bude tiež Fernando Miguel dos Santos Batista z portugalského inštitútu IMPIC, ktorý upravuje verejné obstarávanie, e-platformy a správu portálu BASE. Fernando je riaditeľom pre právne záležitosti a verejné obstarávanie. Od roku 2008 je i štátnym zástupcom pre oblasť verejného obstarávania. Zastupuje okrem iného portugalskú vládu vo veciach verejného obstarávania pri Európskom súdnom dvore.

Profesijný profil

Katarína Kalocsanyiová

Katarína Kalocsanyiová

Firemný nákup a logistika sú hlavné oblasti, ktorými sa zaoberá vyštudovaná právnička Katarína Kalocsányiová. V súčasnosti je manažérkou logistiky nákupu v nadnárodnej skupine MOL. Jej tím rieši skupinové požiadavky na rôzne druhy prepráv, skladovania, investícií do vozového parku a prenájmu vozidiel, a tiež lokálne požiadavky vychádzajúce z logistiky dcérskej spoločnosti SLOVNAFT. Práve v nej predtým pôsobila na rôznych nákupných pozíciách.

Profesijný profil

Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Vedomosti a schopnosti z oblasti elektronizácie a centralizácie verejného obstarávania najskôr „nasávala“ na slovenskom Ministerstve vnútra, kde pôsobila v rokoch 2014 až 2016. Potom sa Veronika Ivaničová presunula na Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, na ktorom sa jej z pozície riaditeľky Odboru verejného obstarávania podarilo zaviesť kompletnú elektronizáciu i na zákazky s nízkou hodnotou. Jej tím navyše aktuálne dokončuje nový národný potravinový eKatalóg, ktorý bude fungovať na báze e-shopu.

Profesijný profil

Karel Voborský

Karel Voborský

Jedným z rečníkov, ktorí budú na eBF hovoriť na tému „New Procurement“, bude i Karel Voborský. Je to skúsený odborník, ktorý pôsobí v spoločnosti Asahi Breweries Europe Group ako vedúci oddelenia nákupu priameho materiálu a zaisťovania zdrojov pre jedenásť európskych pivovarov. Vo svojej praxi sa zameriava na výsledky, snaží sa o zmenu, zlepšovanie a disciplínu s cieľom zvýšiť konkurenčnú výhodu. Multikultúrne a medzinárodné prostredie pozná tiež zo spoločnosti Mars, Molson Coors alebo Sanofi.

Profesijný profil

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Informačné systémy a elektronizácia verejného obstarávania sú oblasti, ktorými sa dlhodobo zaoberá portugalská špecialistka Isabel Rosa. V rámci národného inštitútu IMPIC je zodpovedná za riadenie portálu pre verejné obstarávanie. Problematiku elektronického obstarávania však rieši tiež v európskych či portugalských pracovných skupinách. V odbore sa pohybuje takpovediac 25 rokov, v priebehu ktorých väčšinou pracovala na vedúcich pozíciách.

Profesijný profil

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možno trochu prekvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, ktorý si prešiel pozíciami od nákupcu až po stratéga, sú všetky nákupné činnosti, pri ktorých sa „nenakupuje“. V spoločnosti Innogy sa momentálne zameriava na nákupnú legislatívu, procesy a systémy. Príklad? Od minulého roka prevádzkujú systém, ktorý umožňuje predkvalifikáciu dodávateľov a vo výsledku dosahovanie významných úspor pri výstavbe plynárenských sietí. Vo víťazných cenách to predstavuje až 90 miliónov eur za rok.

Profesijný profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Riaditeľka odboru verejného obstarávania na slovenskom Ministerstve vnútra s obľubou hovorí, že ak by ste zapichli špendlík všade, kde pracoviská jej zamestnávateľa potrebujú nakupovať komodity, vznikol by ježko v tvare Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že odborné znalosti Dáši Palákovej musia byť poriadne husté. A naozaj, že sú. V odbore verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006 a okrem iného sa podieľala na úspešnom zavedení projektu Elektronického kontraktačného systému.

Profesijný profil

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Ak má niekto za sebou viac ako dvadsať rokov praxe v nadnárodných firmách typu Ikea, innogy či Makro, môže na nákupných konferenciách hovoriť doslova o učebnicových príkladoch. Miloš Olejník, v súčasnosti na pozícii Headquarter Procurement Leader v spoločnosti HB Reavis, patrí presne do tejto kategórie skúsených profesionálov. Je veľkým propagátorom elektronických nákupov a zástancom maximálnej transparentnosti v procese výberových konaní.

Profesijný profil

Will Beattie

Will Beattie

Will je generálnym manažérom pre kontinentálnu Európu v Chartered Institute of Procurement and Supply (alebo CIPS). Will je lídrom vyhľadávania nových trhových príležitostí a asistuje pri zakladaní nových pobočiek po celom svete. Je zodpovedný predovšetkým za spoluprácu s globálnymi, korporátnymi klientmi na návrhu a vývoji riešení, ktoré majú pomôcť organizáciám maximalizovať potenciál nákupu a dodávateľských reťazcov, vrátane rozvoja ľudí a procesov. Je vášnivým obhajcom nákupnej profesie a zameriava sa na rozvoj zručností nákupných tímov.

Profesijný profil

Martina Šťastná

Martina Šťastná

O praktické príklady, ktoré regionálna samospráva vďaka eAukciám usporila pri nákupe najrôznejších komodít, sa za nami do Ostravy príde z Liberca podeliť Martina Šťastná. Je vedúcou oddelenia verejného obstarávania na tamojšom Krajskom úrade Libereckého kraja, kde so svojím tímom realizuje e-aukcie už niekoľko rokov. Keď zistili, že dosiahnuté úspory sú skutočne zásadné, začali e-aukcie využívať i v jednotlivých krajských príspevkových organizáciách.

Profesijný profil

Marie Siberová

Marie Siberová

Nákup je veľmi stará disciplína, ale pravidlá, ako hrať a vyhrať, nie sú jasne definované. Hovorí Marie Siberová zo spoločnosti Krofian CZ, kde zastáva pozíciu vedúcej nákupu. Keďže firma patrí medzi špičky v odbore automatizácie technologických celkov, čelí každodenne veľkým výzvam a nárokom. Na eBF sa s nami podelí okrem iného o to, ako reagovať na požiadavky managementu v oblasti vyhľadávania úspor jednotlivých komodít, štandardizácie dielov i vyhľadávanie nových technológií.

Profesijný profil

Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Vo svojej pracovnej kariére prešla pozíciami od radových nákupcov až po pozíciu Supply Chain manager - to jej poskytuje vysokú kompetenciu v riadení celého nákupného procesu. V súčasnosti pôsobí v českom výrobnom závode Chart Ferox svetovej korporácie Chart Industries, vyrábajúcej technicky náročné výrobky. Vo svojej profesijnej praxi sa snaží prinášať praktické ukážky do všedného života nákupcov s dôrazom na otvorenosť a vecnú presnosť odhaľujúcu potenciálne nezhody, nepochopenie a nepružnosť v internej komunikácií, presadzujúcu princípy a požiadavky interného klienta smerom k dodávateľom.

Milan Tomek

Milan Tomek

Pojem „stratégia nákupu“ je pre mnohých ťažko uchopiteľný, avšak Milan Tomek vo svojej praxi ukazuje, že nie je čoho sa báť. Viac ako desať rokov skúseností na vedúcich pozíciách v spoločnosti Siemens teraz zúročuje ako „Global Commodity manager“, ktorý má na starosti vývoj a implementáciu globálnych stratégií pre nákup veľkých oceľových konštrukcií. Zároveň zlepšuje nákupné a dodávateľské postupy s využitím moderných metód a proaktívnym riadením činností zameraných na znižovanie nákladov.

Profesijný profil

Pavel Mráz

Pavel Mráz

Za vynikajúcu, i keď nie úplne lacnú školu považuje Pavel Mráz nákupné prípady, ktoré zažil počas svojej dvadsaťročnej praxe. Ako podnikateľ v oblasti autodopravy absolvoval radu životných ciest, ktoré ho priviedli do nadnárodnej japonskej spoločnosti Yusen Logistics Czech, kde pracuje ako „Asset Manager“. Na eBF za nami príde preto, aby porozprával autentický príbeh o tom, aké to je zavádzať pomocou elektronizácie centrálne riadený nákup do pobočiek v Českej a Slovenskej republike.

Profesijný profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S rezervou priznáva, že s verejnými zákazkami a eAukciami žije v manželskom vzťahu. Je to skrátka svet, ktorý sa pre Alenu Ševčíkovú, vedúcu oddelenia nákupu a verejného obstarávania v Nemocnici Nové Mesto na Morave, stal veľkým koníčkom. I keď niekedy prináša radosť i horkosť zároveň, verí, že je potrebné vždy prekonávať prekážky a ísť ďalej. Napokon, ako žena, ktorá dokázala najmä na zákazkách investičného charakteru ušetriť rádovo desiatky miliónov korún, dobre vie, ako čeliť ťažkým výzvam.

Profesijný profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektným dôkazom, že sa na ostravskom eBF pravidelne stretávajú tí najväčší hráči tuzemského i globálneho nákupu, je účasť zástupcu spoločnosti Siemens. Za nadnárodný koncern opäť vystúpi Martin Zelinka, riaditeľ nákupu divízie Power&Gas Česká republika, ktorý je uznávaným odborníkom na centralizáciu nákupu a riadenie projektov v oblasti zavádzania nových nákupných nástrojov a procesov. V minulosti ho zásadne ovplyvnilo i pôsobenie v nákupných tímoch skupiny RWE.

Profesijný profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojím tímom to Jaroslav Lexa dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 miliónov eur. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a kedysi dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. Je spoluzakladateľom slovenského APUeNu. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na ÚVO.

Profesijný profil

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Dlhodobé pôsobenie vo verejnej správe vymenil Tomáš Šturala v tomto roku za prácu v súkromnom sektore. Od roku 2011 bol riaditeľom Správy nehnuteľností mesta Znojma, kde stál za rozvojom elektronizácie verejného obstarávania, vďaka ktorej mesto ušetrilo mnoho finančných prostriedkov. V súčasnosti sa venuje poskytovaniu služieb obciam, mestám i firmám. Pomáha im riešiť všetky ťažkosti, ktoré so zadávaním majú. Iba v priebehu tohto roka administroval verejné obstarávanie za bezmála 750 miliónov korún.

Profesijný profil

Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová

Názor, že i v malom meste Tachov sa dejú veľké veci, zastáva Kateřina Stuchlová, ktorá sa od roku 2012 venuje administrácií tamojšieho verejného obstarávania s využitím elektronických nástrojov. Hodnotenie formou e-aukcií sa postupne stalo bežnou súčasťou väčšiny súťaží a zaistilo mestu úspory v ráde miliónov korún. Tachov tiež úspešne realizuje projekty z dotačných programov, kde elektronizácia napomáha pri následných kontrolách. Každú zákazku berie ako novú výzvu.

Profesijný profil

Karel Jaroměřský

Karel Jaroměřský

eAukcie používa preto, že si vďaka nim môže overiť trhovú cenu a že nákupcom pomáhajú systémovo myslieť pri tvorbe stratégie výberových konaní. Karel Jaroměřský je v súčasnosti manažérom centrálneho nákupu v spoločnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, kde eAukcie využil ako jeden z nástrojov k centralizácií nákupných procesov. Strategickému nákupu sa však venoval už skôr, a to v strojárenskej firme Hestego, kde bol tiež manažérom logistiky.

Profesijný profil

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Vzdelanie z lesníckej i právnickej fakulty v praxi úspešne uplatňuje Jitka Hejlová, ktorá sa verejnému obstarávaniu venuje od roku 2006. Predtým pracovala pre mesto Olomouc, ale i pre súkromné spoločnosti VOP a INNOVA. Od roku 2017 je vedúcou odboru verejného obstarávania v štátnom podniku Lesy ČR, ktorý je jedným z veľkých národných zadávateľov. Obhospodaruje viac ako 1,3 milióna hektárov lesného majetku a stará sa o viac ako 38 tisíc kilometrov vodných tokov a bystrín.

Profesijný profil

Ivana Durczoková

Ivana Durczoková

Bola to obrovská výzva byť pri tom od začiatku, hovorí Ivana Durczoková o profesijnej skúsenosti s uplatňovaním princípov korporátneho riadenia, ktoré sa stalo súčasťou každodennej praxe Krajského úradu a príspevkových organizácií Moravskoslezského kraja. Dnes bežne nakupujú na burze energie, ale i spotrebný a zdravotnícky materiál vrátane potravín a niektorých služieb vo vlastnom e-shope. Ivana najskôr viedla projektový tím, teraz je vedúcou Odboru podpory korporátneho riadenia a kontroly.

Profesijný profil

Lukáš Moravčík

Lukáš Moravčík

Bohatá na medzinárodnú prax a projekty, taká je profesijná cesta Lukáša Moravčíka. Absolventa anglickej University of Bath a manažéra firemného nákupu v oblasti priemyslu, logistiky a výroby. Ako „Category Manager“ sa v spoločnosti HB Reavis každodenne zaoberá riadením kategórií, projektov, ďalej vyjednávaním, riadením dodávateľov či globálnych a medzinárodných zdrojov. Skúsenosti zbieral na obdobných pozíciách v spoločnostiach Salzburg AG, Austrian Post AG či Electrolux.

Profesijný profil

Mário Biňas

Mário Biňas

Hovorí o sebe, že je hráč, ktorý veľmi rád rozpráva. Tiež preto Mário Biňas prednáša na tému e-Procurementu, ktorému sa venuje od roku 2013, kedy spôsobil doslova revolúciu v elektronickom nákupe v spoločnosti BILLA Slovensko. Vytvoril vzor, ktorý umožnil vykonávať online aukcie a tendry pre všetky firemné oddelenia a ktorý sa presadil v celej nadnárodnej skupine. Predtým pracoval pre firmy GFK, Centire a Slovnaft, kde sa zaoberal analytikou a controllingom. V súčasnosti sa venuje budovaniu vlastnej spoločnosti, ktorá pomáha s elektronizáciou nákupu malým, stredným i veľkým podnikom.

Profesijný profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Byť na nákupnej konferencií a vynechať vystúpenie Jana Vaška, ktorý patrí k špičkám odboru riadenia nákupu, je jednoducho hriech. Inšpirujúci, energický a v primeranom rozsahu zábavný rečník dokáže získané skúsenosti výborne odovzdávať študentom i praktikom. Jeho umenie vtiahnuť publikum do problematiky vychádza z nákupnej praxe v spoločnostiach Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V súčasnej dobe prednáša na VŠB-TU Ostrava.

Profesijný profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant a vedúci projektu PROEBIZ, ktorý svoje skúsenosti prezentuje na konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch Milan Kaplan založil firmu NAR špecializujúcu sa na marketingové procesy v priemyselných podnikoch. Následne začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie, ako je výber dodávateľov formou eAukcie a elektronizácie nákupných procesov. Projekt, ktorý dostal názov PROEBIZ, je v súčasnosti najrozšírenejším eAukčným prostredím a zdrojom know-how v celé strednej Európe.

Profesijný profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Ak má elektronický nákup svojich vierozvestcov, musí mať v ich radách svoje čestné miesto tiež Ondrej Jombík, ktorý prakticky za všetkých okolností presadzuje maximálnu elektronizáciu, transparentnosť celého nákupného procesu a tvorbu kvalifikačných systémov pre dodávateľov. Ako vedúci úseku logistiky energetickej spoločnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastáva názor, že práve eAukcie dokázali trh z veľkej miery očistiť od metód divokého kapitalizmu 90. rokov. Vďaka svojej špecializácií je v koncerne E.ON členom „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesijný profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailné znalosti a práca v atraktívnom a náročnom prostredí. Tak by sa dala v stručnosti zhrnúť vizitka Václava Peloucha, ktorý sa dokonale orientuje v prevádzke, správe a údržbe Národného divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystriedal rôzne pozície a v rokoch 2012 až 2013 bol poverený jeho riadením. V súčasnosti je riaditeľom technickoprevádzkovej správy, ktorá zaisťuje prípravu a realizáciu investičných akcií a verejného obstarávania. O čerstvé poznatky z praxe sa môže podeliť vďaka prebiehajúcej rekonštrukcií historickej a prevádzkovej budovy Štátnej opery, kde je za Národné divadlo vedúcim realizačného tímu.

Profesijný profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že svoje o vedení nákupov, consultingu a sourcingu vedia tiež v susednom Poľsku, nepochybne presvedčí Mateusz Borowiecki. Odborník s naozaj širokým záberom, ktorý má viac ako pätnásťročné skúsenosti s medzinárodnými projektmi, a to vrátane IT projektov, ako sú zavádzanie nákupných systémov rôznych výrobcov. Pravidelne prednáša na nákupných konferenciách, publikuje o korporátnych nákupoch a pôsobí tiež ako lektor postgraduálnych štúdií na ALK vo Varšave a na VSB vo Vratislavi.

Profesijný profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Ako skúsený matador, ktorý sa v oblasti nákupu a riadenia pohyboval v spoločnostiach Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupná realita býva niekedy absurdná. Podľa Martina Wiedermana sa tak napríklad môžete pokojne súdiť i s tým, s kým celé roky robíte väčšinu svojich obchodov. Procesné riadenie, operačný manažment a nákup ako proces sú jeho životnými koníčkami, takže nie je divu, že sa o znalosti rád podelí formou publikačnej i lektorskej činnosti.

Profesijný profil

Juraj Majtán

Juraj Majtán

Nadnárodná spoločnosť Faurecia patrí k najväčším svetovým dodávateľom pre automobilový priemysel. Už 18 rokov pre ňu pracuje skúsený manažér Juraj Majtán, ktorý mal okrem iného na starosti prípravu a zahájenie výroby v nových závodoch v Rumunsku, Rusku, Kolumbií a v Južnej Afrike. Posledných desať rokov pôsobí v oddelení nákupu, kde je v súčasnosti riaditeľom viac ako tridsiatich nevýrobných závodov pre východnú Európu. Okrem toho vedie i R&D centrum v Poľsku a servisné centrá v každej európskej krajine.

Profesijný profil

Martin Daniš

Martin Daniš

Najťažšie je začať, hovorí múdrosť, ktorá platí nielen pre biznis. Svoje o tom vie i Martin Daniš, ktorý začal doslova od nuly nastavovať procesy spojené s verejným obstarávaním na úrade Banskobystrického kraja. Ako vedúci oddelenia neváhal a elektronizáciu verejného obstarávania zaviedol i pre zákazky s nízkou hodnotou. V odbore sa pohybuje už viac ako sedem rokov. Predtým pracoval ako konzultant vo firme VOSK, kde realizoval zhruba 200 zákaziek pre verejných zadávateľov. Riešil však i námietky z „druhého brehu rieky“.

Profesijný profil

Jan Hladký

Jan Hladký

Už viac ako dvadsať rokov pracuje Jan Hladký v oblasti energetiky a priemyselných komodít. Na eBF sa s nami podelí o pohľad dodávateľa, ktorý je v súčasnej dobe rastu cien vo výhodnejšej vyjednávacej pozícií oproti nákupcom. Predtým pôsobil ako marketingový manažér vo firme Metalimex či ako manažér predaja v OKD. Momentálne zastáva podobnú pozíciu v nemeckej spoločnosti Thyssenkrupp Raw Materials Trading.

Profesijný profil

Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2010. Prvé tri roky pracoval na strane uchádzača a od roku 2013 dostal od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb príležitosť prejsť na stranu verejného obstarávateľa. V tom istom roku sa oddelenie verejného obstarávania vydalo cestou postupnej elektronizácie. Podieľal sa na vytvorení a zavedení prípravných trhových konzultácií v spoločnosti. V súčasnosti sa prevažnej miere venuje realizácií podlimitných zákaziek vyhlasovaných prostredníctvom EKS a zákazkám s nízkou hodnotou realizovaných prostredníctvom elektronického systému.

Martin Hadaš

Martin Hadaš

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako desať rokov, pričom od roku 2011 pôsobí ako vedúci odboru verejného obstarávania na brnenskej Masarykovej univerzite. Martin Hadaš tam spoločne s kolegami realizuje centrálne nákupy prostredníctvom DNS a rámcových zmlúv, ďalej riadi verejné obstarávanie spolufinancované z programov EÚ či koordinuje používanie eNástroja pre verejné obstarávanie. Príležitostne tiež prednáša. V minulosti viedol výberové konania v poradenskej firme.

Profesijný profil

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Verejné zákazky v hodnote niekoľkých miliárd korún za rok má na starosti Jana Hybšová, ktorá piatym rokom pôsobí na pozícií vedúcej odboru verejného obstarávania v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici. V náročnom sektore tuzemského zdravotníctva pritom zúročuje svoje skúsenosti so všetkými typmi zadávateľov a súťaží, ktoré získala v priebehu predchádzajúcej praxe. Verejné obstarávanie je od začiatku výhradným odborom jej záujmu.

Profesijný profil

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vzdelanie skončil na Univerzite Komenského, Právnická fakulta. Po škole sa 2 roky venoval obchodnému právu, v roku 2005 nastúpil do ZSE a.s. na pozíciu vedúci nákupu, ktorá zahŕňala operatívny a strategický nákup. V rámci koncernu E.ON, časťou ktorého je aj ZSE a.s., pôsobil ako člen sourcing teamov, ktoré riešili harmonizáciu technických špecifikácii a nákupných procesov v jednotlivých komoditách. Snaží sa o elektronizáciu spojenú s dosiahnutím maximálne efektívneho strategického nákupu.

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cieľom posúvať stále vyššie obecnú hranicu kvality v oblasti zadávania verejných zákaziek sa do Ostravy pravidelne vracia Stanislav Bogdanov. Na nákupnom festivale bude zastupovať najvyššiu úroveň štátneho riadenia, keďže je riaditeľom odboru elektronizácie verejného obstarávania a koncesií na Ministerstve pre miestny rozvoj. V minulosti sa podieľal na projekte Národného elektronického nástroja a bol i jeho hlavným školiteľom.

Profesijný profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratského Slovenska, s ktorým si jazykovo i filozoficky veľmi dobre rozumieme, príde do Ostravy Branislav Šarmír. V priebehu svojej profesijnej kariéry pôsobil od roku 1996 vo veľkých spoločnostiach ako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Riadiace pozície v oblasti marketingu, obchodu a služieb zákazníkom však v posledných šiestich rokoch vymenil za verejné obstarávanie a nákup, ktoré sú jeho súčasným „džobom“ v spoločnosti VO SK.

Profesijný profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Skúsený manažér nákupu, lektor a konzultant. Tým všetkým je Karel Otýs, ktorý v roku 2011 odišiel z vysokej manažérskej pozície v nákupe a založil vlastnú poradenskú a lektorskú prax. S nadšením učí, zbližuje, radí, zdieľa, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupcov, manažérov nákupu, ale tiež ich interných klientov a občas i dodávateľov. Dokáže hľadať nevšedné riešenia s dôrazom na efektívnosť a jednoduchosť. I zložitý problém dokáže rozložiť na jednoduché, zrozumiteľné molekuly.

Profesijný profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých rokoch výrazne pomohol k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, úplne bežne realizuje všetky výberové konania elektronickou formou. Podobný prínos teraz od Jiřího Róžańského očakáva i spoločnosť Xella CEE, kde zastáva pozíciu vedúceho nákupu. Ako veľký priaznivec elektronických nástrojov dokáže zaujať zrozumiteľnosťou, názornosťou a prístupnosťou prezentovaných tém pre širokú škálu publika.

Profesijný profil

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Už od roku 2001 pracuje Václava Kotrbová na Krajskom úrade Kraja Vysočina, kde zastáva pozíciu analytičky a metodičky spoločných nákupov a na starosti má tiež právne zastrešenie zložitých prípadov verejného obstarávania. Jeho elektronizáciou sa zaoberá od doby zavedenia povinného uverejňovania na profile zadávateľa, kedy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastný profil. V súčasnej dobe využíva komerčné e-nástroje, na ktorých bežne realizujú plne elektronické zadávanie vrátane DNS.

Profesijný profil

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Každá oblasť ekonomiky má svoje špecifiká a o zdravotníctve, kde je potrebné pomáhať ľudskému zdraviu, to platí dvojnásobne. Viac nielen o tom na eBF povie Jana Hovjacká, ktorá pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj ako vedúca oddelenia centrálneho zásobovania. eAukciám sa venuje od roku 2009 a podieľala sa napríklad na zavedení elektronického zadávania dopytov do nemocníc. V roku 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického verejného obstarávania.

Profesijný profil

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povedomie, že neznalosť zákona neospravedlňuje, v každodennej praxi rozširuje právnička Michaela Poremská. Avšak tým zoznam jej činností ešte len začína. Už od roku 2006 sa venuje verejnému obstarávaniu, k čomu bezmála desať rokov používa výhradne elektronické nástroje. Okrem toho píše na tému „elektronizácia verejného obstarávania“ odborné články a vydala i niekoľko kníh v češtine a angličtine. Znalosti odovzdáva študentom na Mendelovej univerzite v Brne, i verejnosti na seminároch.

Profesijný profil

Martina Klacek

Martina Klacek

Ak chcete elektronizovať verejné obstarávanie, musíte to robiť naplno. Týmto heslom sa riadi Martina Klacek, ktorá od roku 2015 presadzuje plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania, a to z pozície vedúcej odboru verejného obstarávania mesta Žiar nad Hronom. Od tohto roku sa môžu pochváliť tým, že ako prvá samospráva na Slovensku spustili verejné obstarávanie prostredníctvom Dynamického nákupného systému. To viete, kde je vôľa, tam je i cesta.

Profesijný profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Zodpovedné a zmysluplné verejné obstarávanie je tým, pre čo sa profesijne nadchol Jiří Šimon, riaditeľ Odboru pre verejné obstarávanie na Ministerstve poľnohospodárstva ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostrave sa podelí o to, ako úspešne centralizovať zákazky, ako dohliadnuť na 35 rezortných organizácií či prečo u náročnejších tendrov preferovať predbežné trhové konzultácie. Na základe inšpirácie, ktorú získal i vo Veľkej Británii, sa snaží šíriť dobré riešenia i v rámci vládnych pracovných skupín.

Profesijný profil

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Postupnými krokmi vedie pestrá a bohatá profesijná cesta Valentiny Vaňkovej, ktorá sa na eBF podelí o nákupné skúsenosti z domácej Ostravy. V súčasnej dobe totiž pracuje na Magistráte mesta v odbore verejného obstarávania a kapitálových účastí, a to ako vedúca oddelenia kapitálových účastí a združeného nákupu. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe a prax získavala najskôr v oblasti dopravy a špedície. Pôsobila v spoločnosti ČSAD a následne založila vlastnú špedičnú firmu Forman VK.

Profesijný profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svojmu poslaniu, ktoré spočíva v mimoriadne aktívnej podpore zmien nákupného chovania zadávateľov, ako i v zjednodušení a zrýchlení nákupných procesov, sa Kateřina Koláčková venuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V oblasti elektronizácie verejného obstarávania má rozhodne čím inšpirovať. Veď od roku 2006 vo svojej spoločnosti Otidea preškolila viac ako 10 tisíc zadávateľov a úspešne realizovala tendry presahujúce hodnotu 5 miliárd korún.

Profesijný profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Bola pri tom, keď na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2010 prechádzali na elektronické verejné obstarávanie a zavádzali dynamické nákupné systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažérkou verejného obstarávania na univerzitnom rektoráte, kde vyhľadáva nové riešenia. V posledných rokoch pracovala na doplnení DNS o zmluvy s rámcovým prvkom, ďalej na súťažiach pomocou elektronických katalógov či na zavedení interného e-shopu pre kompletnú elektronizáciu centrálnych nákupov.

Profesijný profil

Žaneta Vebrová

Žaneta Vebrová

Nákupný svet považuje za tak krásne rozmanitý, že každý deň netuší, čím novým ju môže prekvapiť. Žanetu Vebrovú môžeme nepochybne označiť za ďalšiu z nadšených propagátoriek elektronizácie nákupu. Od roku 1997 pracuje v spoločnosti Korado, kde spočiatku zastávala pozíciu hlavnej účtovníčky. Od roku 2012 sa stará o výberové konania v nákupnom tíme so zameraním na služby a investície. Využívanie elektronických nástrojov k vyjednávaniu či porovnávaniu dát je pre ňu prirodzenou voľbou.

Profesijný profil

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za veľmi úspešnú a skúsenú konzultantku môžeme nepochybne označiť Lenku Kundratovú, ktorej sa od roku 2001, kedy začala pracovať v spoločnosti NAR marketing, podarilo presadiť eAukcie ako nákupný nástroj do viac ako 80 firiem a inštitúcií. V súčasnosti vedie tím obchodných konzultantov PROEBIZ, pričom môže ťažiť zo širokého záberu znalostí, ktoré získala vďaka predchádzajúcim zamestnaniam ako marketingová riaditeľka a vedúca nákupného oddelenia.

Profesijný profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostredie strojární, kde pracoval deväť rokov a kde tiež začal využívať eAukcie pri výberových konaniach, vymenil v roku 2006 za úlohu jedného z hlavných veľvyslancov projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíri Tomáš Trenkler dlhodobo na Slovensku a od začiatku roku 2015 hlavne v Chorvátsku.

Profesijný profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ku koreňom je jedným z motívov profesijnej cesty Jany Vítovej, ktorá bola v roku 1990 vôbec prvým zamestnancom firmy NAR marketing. Napriek tomu, že po dvoch rokoch odišla a začala podnikať, v roku 2007 prijala ponuku vrátiť sa späť a od tej doby úspešne rozširuje rady užívateľov softwaru PROEBIZ. Je vedúcou konzultačného tímu alebo country manažérkou pre Moravu, časť východných Čiech a Vysočinu.

Profesijný profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferencií vystúpi ako vedúci Centra užívateľskej podpory eAukčného systému PROEBIZ, známeho ako „Houston“. Marian Gałuszka vedie tím asistenčnej podpory, školí doma i v zahraničí a podieľa sa na vývoji a testovaní systému. V materskej firme NAR marketing pracuje od roku 2009. Predtým sa venoval logistike v spoločnosti Pro North Czech. Vyštudoval medzinárodný obchod na Univerzite v Krakowe vrátane študijných jazykových pobytov v USA a Kanade.

Profesijný profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví ho zavádzať eAukčný software PROEBIZ do vnútropodnikových procesov jednotlivých firiem a inštitúcií. Špecializuje sa hlavne na zefektívnenie procesov vo verejnom obstarávaní postavením jasnej štruktúry súťaží. Peter Mikuláš nastúpil do spoločnosti NAR marketing v roku 2010 ako čerstvý absolvent. V súčasnej dobe pracuje na pozícií country manažéra.

Profesijný profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potrebujete poradiť, ako na to, aby eAukcie naozaj fungovali? Obráťte sa na Jiřího Cudlína, vedúceho projektového tímu PROEBIZ, ktorí rieši optimalizáciu eAukčného systému, elektronizáciu verejného obstarávania s celoeurópskou pôsobnosťou, zjednodušenie schvaľovacích procesov vo firmách a inštitúciách a vzájomnú súčinnosť jednotlivých softvérov. Okrem odborných rysov sú pre neho typické sklony pre suchý humor, americkú schopnosť pochváliť sa a segedínsky guláš na taliansky spôsob.

Profesijný profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základom každej elektronizácie sú vždy precízne fungujúce informačné technológie. Jiří Špalek sa im venuje ako manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. V súčasnosti pôsobí na pozícií business country manažéra pre slovenský trh. Riadi zavádzanie softwarových produktov do firiem a administráciu jednotlivých výberových konaní. Na jeho vizitke nesmie chýbať ani pozícia trénera a konzultanta v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v odbore.

Profesijný profil

Jan Jedlička

Jan Jedlička

Sprievodca všetkými systémami PROEBIZ so záľubou prenášať čaro kolektívneho know-how za pomoci tipov a trikov z praxe pri prezentáciách. Svoje poslanie vidí v prekonávaní strachu pri zavádzaní inovácií a elektronických nástrojov do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Baví ho imaginovať víziou úspechu a následne dohliadať na jej zhmotnenie.

Profesijný profil

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Špecialistka, ktorá pozerá na problematiku eAukcií vo firemnom a verejnom nákupe optikou odborného administrátora a lektora. Významnú časť skúseností získala Ivana Ondruchová v spoločnosti NAR marketing, kde formou asistenčnej podpory pomáha klientom projektu PROEBIZ s najzložitejšími eAukčnými prípadmi.

Profesijný profil

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Najslávnejší tréner alebo, ak chcete školiteľ systému PROEBIZ. To je v skratke Andrzej Kulbiński, ktorý sa stal súčasťou firmy NAR Marketing v roku 2007. Začínal ako zamestnanec „hotline“ systému, ktorý za tri a pol roka dosiahol na pozíciu špecialistu na eAukcie. Čo to znamená? Vďaka svojim znalostiam je v rámci asistenčnej podpory schopný vyriešiť tie najzložitejšie problémy, s ktorými sa firmy a inštitúcie využívajúce elektronické aukcie stretávajú.

Profesijný profil

Back to Top