Prednášajúci


Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

Možno trochu prekvapí, že doménou práce Zdeňka Pytlíčka, ktorý si prešiel pozíciami od nákupcu až po stratéga, sú všetky nákupné činnosti, pri ktorých sa „nenakupuje“. V spoločnosti Innogy sa momentálne zameriava na nákupnú legislatívu, procesy a systémy. Príklad? Od minulého roka prevádzkujú systém, ktorý umožňuje predkvalifikáciu dodávateľov a vo výsledku dosahovanie významných úspor pri výstavbe plynárenských sietí. Vo víťazných cenách to predstavuje až 90 miliónov eur za rok.

Profesijný profil

Peter Kraljič

Peter Kraljič

Žijúca legenda nákupu, Peter Kraljič, bude špeciálnym hosťom tohtoročného eBF. Všetci velitelia nákupných tímov sa stretli s jeho „metódou nákupného portfólia“, ktorá je skôr známa ako Kraljičova matica. Na eBF si vypočujeme výklad matice z pohľadu jej autora s odstupom tridsiatich rokov. 2 500 citácií v najprestížnejších časopisoch sú vysvetlením toho, prečo je Peter Kraljič považovaný za odborovú ikonu v svetovom meradle, ktorá sa stala základným stavebným kameňom pre celý nákup a jeho budúcnosť.

Profesijný profil

Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvelých nápadov, ktorými rozvíjala elektronizáciu vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Zuzana Bučeková tam z pozície vedúcej oddelenia verejného obstarávania vlastnými silami vyvinula a uviedla do života dva unikátne e-nástroje, za čo v roku 2015 získala medzinárodnú cenu FSA v kategórií MASTER. Od tohto roku pracuje v spoločnosti Svet zdravia, kde riadi a zaisťuje proces verejného obstarávania u projektov financovaných z fondov EÚ.

Profesijný profil

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Verejnému obstarávaniu sa úspešne venuje už od roku 2006. Pracovala pre mesto Olomouc, ale tiež pre štátny podnik VOP Šternberk a poradenskú spoločnosť INNOVA Int. Od roku 2017 do apríla 2019 bola Jitka Hejlová vedúcou odboru verejného obstarávania v štátnom podniku Lesy ČR. Významne sa podieľala na elektronickom zadávaní a najmä na širšom využití dynamických nákupných systémov. Aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárií so všeobecnou praxou.

Profesijný profil

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Informačné systémy a elektronizácia verejného obstarávania sú oblasti, ktorými sa dlhodobo zaoberá portugalská špecialistka Isabel Rosa. V rámci národného inštitútu IMPIC je zodpovedná za riadenie portálu pre verejné obstarávanie. Problematiku elektronického obstarávania však rieši tiež v európskych či portugalských pracovných skupinách. V odbore sa pohybuje takpovediac 25 rokov, v priebehu ktorých väčšinou pracovala na vedúcich pozíciách.

Profesijný profil

Ondrej Kuruc

Ondrej Kuruc

O tom, že poctivá práca ruže prináša, je presvedčený riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Ondrej Kuruc procesne pokrýva všetky centrálne verejné zákazky vrátane tých najúspešnejších, akými bol napr. nákup CT prístrojov, lôžok a lineárnych urýchľovačov. Doposiaľ realizoval šesť nadlimitných zákaziek, z ktorých v piatich prípadoch došlo k realizácií 137 e-aukcií s úsporou viac ako 42 miliónov EUR. V praxi už vyskúšal i dynamické nákupné systémy určené pre všetky nemocnice.

Profesijný profil

Tünde Tátrai

Tünde Tátrai

Vedúcu úlohu hneď v niekoľkých projektoch hrá ekonómka a právnička Tünde Tàtrai, ktorej domovskou „scénou“ je Inštitút obchodnej ekonómie na univerzite Corvinus v Budapešti, kde vyučuje elektronizáciu verejného obstarávania, riadenie dodávateľského reťazca a udržateľné obstarávanie. Aktívna je tiež v medzinárodných výskumných projektoch, je autorkou mnohých kníh a publikácií a píše do odborných časopisov. Okrem toho je súčasťou niekoľkých výskumných programov a konferencií o verejnom obstarávaní.

Profesijný profil

Ota Novotný

Ota Novotný

Je zástupcom Česka v medzinárodných výboroch pre softvérové inžinierstvo. Ota Novotný sa tak podieľa na množstve projektov spojených s implementáciou informačných systémov pre predikčné modelovanie na základe dátovej analýzy. Problematika prepájania a transformácie dátových zdrojov k príprave analytických výstupov ho baví natoľko, že o nej aktívne publikuje a okrem iného je spoluautorom knihy s titulom „Business Intelligence – Ako využiť bohatstvo vo vašich dátach.

Profesijný profil

Radoslav Delina

Radoslav Delina

Expert v oblasti využívania umelej inteligencie na spracovanie veľkých dát, ktorý participuje na niekoľkých medzinárodných projektoch zameraných na prípravu dátových výstupov pre ďalšie analýzy a vyhodnocovanie ekonomických alebo finančných rizík. Radoslav Delina, vedúci Katedry bankovníctva a investovania na Technickej univerzite v Košiciach, je súčasne korešpondentom iniciatívy Európskej komisie eBusiness w@tch, eWork, e-Skills For The 21st a ďalších.

Profesijný profil

Patrik Mauric

Patrik Mauric

Z vyučeného elektrikára sa stal absolventom manažmentu a ekonómie, ktorý sa posledných pätnásť rokov venuje firemnému nákupu. Patrik Mauric úspechy slávil a pozoruhodné výsledky dosahoval už od samých začiatkov, kedy mal na starosti napríklad nákupy modemov v medzinárodnej skupine Erste Bank v rozsahu 350 miliónov EUR ročne. Aktuálne transformuje „Procurement“ alebo, ak chcete, nákupnú organizáciu v hračkárskom odvetví pre spoločnosť Spin Master.

Profesijný profil

Peter Gomes

Peter Gomes

Existujú ľudia, pre ktorých je ich profesia ako stvorená. Bez debát to platí v prípade Petera Gomesa a jeho pozície programového manažéra pre automatizáciu procesov v spoločnosti Siemens, kde štyri roky pracuje na urýchľovaní obchodných operácií, a to formou inovácií v dodávateľskom reťazci, automatizácií procesov a analýzou dát. Zúročuje tak dlhoročné skúsenosti z odboru informačných technológií vrátane vývoja systémov a aplikácií.

Profesijný profil

Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Dlhodobo sa zaoberá témou zodpovedného verejného obstarávania. Leona bola riaditeľkou neziskovej organizácie Nová ekonomika, od roku 2014 pôsobí ako vedúca oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve práce a sociálnych vecí, kde vedie i projekt „Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie“. Potenciál verejného obstarávania vidí v strategickom obstarávaní. Predtým si vyskúšala okrem iného i predsedníctvo vo Výbore pre vzdelávanie v Rade Európskej únie.

Profesijný profil

Agnes Czibik

Agnes Czibik

Od roku 2014 pracuje na analýze dát verejného obstarávania a na vývoji indikátorov možných korupčných rizík. Agnes Czibik sa touto agendou zaoberá v maďarskom Government Transparency Institute, kde zastáva pozíciu dátovej analytičky a projektovej manažérky. Pomáha tak s výskumom a obhajobou riadnej správy veci verejných. Využíva najmä kvantitatívne analýzy rozsiahlych databáz verejného obstarávania z celej Európy, z ktorých tvorí nástroje pre hodnotenie práce štátnej správy.

Profesijný profil

Alexandra Leon

Alexandra Leon

Jej vášňou je pomáhať jednotlivcom i organizáciám neustále sa rozvíjať. Ako projektový líder vytvorila Alexandra Leon expertný program pre zamestnancov v odbore verejného obstarávania, ktorý je financovaný Európskou úniou. Zúčastnili sa jej experti z 19 rôznych krajín, ktoré získali titul „Certifikovaný expert pre verejné obstarávanie“ od viedenskej Vysokej školy ekonomickej. Program odštartoval úsilie o vytvorenie siete schopných profesionálov z odboru verejného obstarávania s cieľom medzinárodnej výmeny znalostí a postupov.

Profesijný profil

Alice Vavřinová

Alice Vavřinová

Okrem štandardného nákupu, ktorý zahŕňa všetko od výberu dodávateľov, cez vyjednávanie o cenách, až po znižovanie nákladov, sa venuje i projektom smerujúcim k zlepšovaniu nákupu. Alica Vavřinová pritom vychádza z dlhoročnej praxe v nákupnej brandži, kde sa pohybuje od roku 2002. Od roku 2006 je senior nákupca v automobilke TPCA Kolín, kde sa v posledných rokoch zameriava na automatizáciu nákupu. Teda na zníženie rutinnej pracovnej záťaže nákupcov a odstránenie práce bez pridanej hodnoty.

Profesijný profil

Martin Olejník

Martin Olejník

Štúdiom pilot a profesiou neustále rozlietaný. Tak sa vidí Martin Olejník, ktorého pracovné korene vedú do oblasti analytiky a nákupných procesov v zdravotníctve, kde spolupracoval na prerode operatívneho nákupu v tendrovanie komodít v rámci privátnej siete nemocníc v Česku a na Slovensku. Momentálne má pod drobnohľadom strategický nákup v spoločnosti RayService a zodpovedá za rozbehnutie projektu ďalšej spoločnosti zaoberajúcej sa centrálnym nákupom.

Profesijný profil

Michal Garaj

Michal Garaj

Ponuka práce vo verejnom obstarávaní ho zastihla na ceste do Španielska, odkiaľ Michal Garaj zamieril na konkurz na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na konkurze uspel a začal sa zaoberať námietkami v rámci revíznych postupov. Neskôr ho povolali do Rady ÚVO, kde pomáhal s rozhodovaním druhého stupňa. Po šesť a pol roku "prestúpil" do mužstva primátora Bratislavy Matúša Valla. Od tohto roku tam vedie oddelenie verejného obstarávania, do ktorého sa snaží dostať čo najvyššiu pridanú hodnotu.

Profesijný profil

Miroslav Knob

Miroslav Knob

Vo verejnom obstarávaní si človek poriadne "zaprávničí", hovorí Miroslav Knob, ktorý právnické vzdelanie najskôr päť rokov rozvíjal na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Verejným obstarávaniam sa venoval ako analytik a neskôr ako vedúci jedného z oddelenia, ktoré sa zaoberalo ich kontrolou. Od roku 2018 pracuje vo firme OTIDEA ako administrátor verejného obstarávania, ktoré považuje za super odbor s možnosťou aktívne tvoriť a spoločne s ostatnými sa dopátrať konkrétnych výsledkov.

Profesijný profil

Maja Kuhar

Maja Kuhar

Právnička, ktorej cesta k verejnému obstarávaniu začala na pozícií praktikantky v advokátskej kancelárií zastupujúcej uchádzačov v zadávacích konaniach. V tomto roku bola Maja Kuhar chorvátskym parlamentom menovaná predsedníčkou Štátnej komisie pre dohľad nad postupmi pri verejnom obstarávaní. Predtým pracovala ako hlavná poradkyňa ministra pre sociálnu politiku a mládež. Zodpovedala za centralizáciu systému verejného obstarávania pre centrá sociálnej starostlivosti a ďalšie inštitúcie.

Profesijný profil

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Úprimnú radosť z toho, akým spôsobom sa darí využívať prvky Priemyslu 4.0 v každodennom živote firmy RayService, má Rostislav Očadlík. Motto firmy „Vytvárame vedome našu budúcnosť“ pomáha napĺňať už od roku 2000, pričom v súčasnosti je riaditeľom pre rozvoj technickej infraštruktúry. Čo to obnáša? Napríklad to, že štandardné systémy riadenia mení pomocou nových technológií do moderného a efektívneho stavu, alebo že sa zameriava na riadenie výroby formou „paperless production.“

Profesijný profil

Zuzana Miladinovič

Zuzana Miladinovič

S veľkým množstvom zmien a nastavovaním nových procesov je spojená práca Zuzany Miladinovič, ktorá ako category manager zodpovedá za cestnú prepravu produktov, ktoré sú v rámci skupiny MOL Group prepravované pre interné účely i smerom k zákazníkom. Zatiaľ čo momentálne v skupine zastrešuje nákup logistických služieb, do roku 2018 sa na podpornom oddelení podieľala na projektoch týkajúcich sa nákupného procesu a systémov.

Profesijný profil

Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Verejné obstarávanie ho zaujalo už ako študenta. Na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa Jozef Kubinec zaoberal jeho teoretickými základmi a v rámci diplomovej práce riešil problematiku jeho zásad a princípov. Po krátkom pôsobení v advokácií pracoval v rokoch 2012 až 2015 ako špecialista v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde mal možnosť viesť tím strategického nákupu a verejného obstarávania. Od roku 2017 pôsobí na Ministerstve vnútra SR.

Profesijný profil

Jaroslav Lexa

Jaroslav Lexa

Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojím tímom to Jaroslav Lexa dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 miliónov eur. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a kedysi dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. Je spoluzakladateľom slovenského APUeNu. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na ÚVO.

Profesijný profil

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Dokázal rozhýbať dianie nielen v oblasti e-sourcingu v pivovarníckom gigante Asahi Breweries. Z pozície „Head of Procurement for Asahi Breweries Europe“ zodpovedá Tomáš Veit za lokálne tímy a nákupné aktivity vo vybraných európskych a ázijských krajinách. Profesijne sa zameriava predovšetkým na zvyšovanie efektivity lokálnych operatívnych tímov vrátane merania ich výkonu, zavádzania jednotnej IT infraštruktúry, rozvoja e-sourcingu a taktických „spot-buy“ aktivít.

Profesijný profil

Martin Zelinka

Martin Zelinka

Perfektným dôkazom, že sa na ostravskom eBF pravidelne stretávajú tí najväčší hráči tuzemského i globálneho nákupu, je účasť zástupcu spoločnosti Siemens. Za nadnárodný koncern opäť vystúpi Martin Zelinka, riaditeľ nákupu divízie Power&Gas Česká republika, ktorý je uznávaným odborníkom na centralizáciu nákupu a riadenie projektov v oblasti zavádzania nových nákupných nástrojov a procesov. V minulosti ho zásadne ovplyvnilo i pôsobenie v nákupných tímoch skupiny RWE.

Profesijný profil

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Ako skúsený matador, ktorý sa v oblasti nákupu a riadenia pohyboval v spoločnostiach Magneton Kroměříž, ŽDB Viadrus, Vítkovice a Legios, tvrdí, že nákupná realita býva niekedy absurdná. Podľa Martina Wiedermana sa tak napríklad môžete pokojne súdiť i s tým, s kým celé roky robíte väčšinu svojich obchodov. Procesné riadenie, operačný manažment a nákup ako proces sú jeho životnými koníčkami, takže nie je divu, že sa o znalosti rád podelí formou publikačnej i lektorskej činnosti.

Profesijný profil

Karel Otýs

Karel Otýs

Skúsený manažér nákupu, lektor a konzultant. Tým všetkým je Karel Otýs, ktorý v roku 2011 odišiel z vysokej manažérskej pozície v nákupe a založil vlastnú poradenskú a lektorskú prax. S nadšením učí, zbližuje, radí, zdieľa, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupcov, manažérov nákupu, ale tiež ich interných klientov a občas i dodávateľov. Dokáže hľadať nevšedné riešenia s dôrazom na efektívnosť a jednoduchosť. I zložitý problém dokáže rozložiť na jednoduché, zrozumiteľné molekuly.

Profesijný profil

Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Kde vládne chaos a chýbajú pravidlá, musí jedného dňa nastúpiť poriadok a systematickosť. Inak nie je možné sa posunúť ďalej. Svoje o tom vie Michal Kristiňák, právnik, ktorý má bohaté profesijné skúsenosti z oblasti logistiky a nákupu. V minulých rokoch stál pri rozvoji nákupných a právnych tímov energetických a gastronomických spoločností, ako je napríklad Medusa Group, kde vďaka elektronizácií a centralizácií nákupu dosiahli výrazných úspor. V súčasnosti pracuje ako Procurement Manager v spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia.

Profesijný profil

Hana Sušková

Hana Sušková

Referent nákupu, komoditný nákupca a vedúca nákupu. Všetkými týmito pozíciami v priebehu svojej kariéry prešla Hana Sušková, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou nákupu vo firme Tatra Defence Vehicle. Verte, že vie veľa o vyjednávaní s priemyselnými dodávateľmi, od ktorých nakupovala pre firmy ako Škoda Vagonka, OKD a OKK Koksovny. Práve preto sa s nami rada podelí o skúsenosti, stratégie a triky, ktoré sa jej v praxi najviac osvedčili.

Profesijný profil

Angus McIntosh

Angus McIntosh

Mnoho účastníkov nákupného festivalu eBF bude nepochybne zvedavých na prednášku, s ktorou do Ostravy príde Angus McIntosh. Kedysi výkonný prezident pre nákup v spoločnosti Mars Petcare v Európe či riaditeľ globálneho nákupu v nadnárodnej spoločnosti Beiersdorf, do ktorej patria známe značky typu Nivea či Labello. Ťažká váha z oblasti firemného nákupu v súčasnosti prešla do úlohy nezávislého konzultanta, ktorý pomáha firmám zlepšiť ich strategické zdroje a vyjednávacie schopnosti.

Profesijný profil

Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Ospalo pôsobiacu atmosféru v branži obchodného a občianskeho práva po desiatich rokoch vymenil za dramatické prostredie verejného obstarávania. Vyštudovaný právnik Ľubomír Kubička sa intenzívne zaoberá zadávaním a realizáciou verejných zákaziek. Ďalšou sférou jeho bohatého profesijného života je poradenská činnosť, ktorej cieľom je pomoc uchádzačom o verejné zákazky. Výzvam sa však stavia čelom i vo svojom voľnom čase, ktorý mu ešte zostáva. Snaží sa totiž bojovať s nezmyslami okolo nás.

Profesijný profil

Bernard Adamczak

Bernard Adamczak

Odvetvie automotive je veľmi tvrdý biznis, v ktorom je jednou z hlavných tém neustále vyjednávanie s dodávateľmi. Práve v tom sa dokáže dokonale pohybovať náš ďalší hosť, Bernard Adamczak, ktorý sa od roku 2010 venuje globálnemu nákupu so zameraním na trhy strednej Európy, Turecka či Indie. Do Ostravy mieri ako strategický a komoditný nákupca pre spoločnosť Dr. Schneider Group, kde je jeho denným chlebom práve výber nových dodávateľov, vyjednávanie o cenách či znižovaní nákladov.

Profesijný profil

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová

Rada hovorí, že zodpovedné verejné obstarávanie je cesta, ktorá má zmysel a veľký presah. Mesto Jičín sa po nej vydalo i vďaka presvedčeniu a záujmu Lenky Hollerovej, ktorá na tamojšom Mestskom úrade vedie oddelenie verejného obstarávania. Od roku 2017 sa naplno venuje zodpovednému verejnému obstarávaniu a veľmi sa s ním stotožňuje. Verí, že Jičín môže svojimi aktivitami a pozitívnym prístupom inšpirovať i ďalšie inštitúcie.

Profesijný profil

Petr Jelínek

Petr Jelínek

Právnik s poetickou dušou. Verejnému obstarávaniu sa venuje odnepamäti. Názorový vodca. Keď môže, behá, i keď je zďaleka najpomalší bežec z tímu. Takto originálna je profesijná a životná vizitka Petra Jelínka, jedného z členov firmy 4E Consulting, ktorá sa zaoberá verejným obstarávaním „trochu inak“. To znamená, že dodávateľov vyberá na základe kvality. Umožňuje to vlastná transparentná metóda hodnotenia ponúk „m4E“.

Profesijný profil

Roman Novotný

Roman Novotný

Latku nastavenú Petrom Jelínkom drží na vysokej úrovni originality i jeho kolega Roman Novotný alebo právnik, akého ste ešte nevideli. Inovátor, nadšenec a pokušiteľ, ktorý sa vo svojom voľnom čase zaoberá verejným obstarávaním. I on bude vedieť mnoho o tom, prečo sa vyplatí sledovať u dodávateľov parametre, akými sú odborná úroveň, riziko, miera pokročilých riešení, manažérske schopnosti a nakoniec cena, ktorá by vždy mala zodpovedať ponúkanej práci.

Profesijný profil

Mirko Einert

Mirko Einert

Vďaka vášni k nákupu a zjednávaniu pracoval na rôznych postoch v operatívnom i strategickom nákupe. Túžba po inováciách a schopnosť viesť i motivovať ostatných umožnila Mirko Einertovi vytvoriť nový tím zodpovedný za digitálnu transformáciu i za organizačný a personálny rozvoj v správe dodávateľského reťazca plynu a napájania v spoločnosti Siemens AG. Sám hovorí, že cesta je to dlhá a výzvy náročné, ale rozhodne to stojí za to!

Profesijný profil

Leoš Vrzalík

Leoš Vrzalík

Predovšetkým na obalové hospodárstvo, uhlíkovú stopu a dodávky surovín pre výrobu sa na pozícií „Sustainability Procurement Lead“ zameriava Leoš Vrzalík, ktorý od tohto roka zavádza princípy udržateľnosti v centrálnom nákupe spoločnosti Asahi CE. Predtým sedemnásť rokov pracoval na manažérskych pozíciách v spoločnosti Skanska. O tom, že s princípmi udržateľnosti spojil svoj profesijný život, dobre vypovedá fakt, že bol i predsedom predstavenstva Českej rady pre šetrné budovy.

Profesijný profil

Marta Macke

Marta Macke

V roku 2013 vytvorila Shortlist Consulting, prvú spoločnosť na poľskom trhu, ktorá sa zameriava na poradenské služby, podporu rozvoja podnikania a budovanie vzťahov medzi klientmi a marketingovými agentúrami. Marta Macke má takmer 25 rokov skúseností, v rokoch 1995 až 2012 pracovala v poľských i medzinárodných reklamných agentúrach, v ktorých viedla obchodný a strategický rozvoj. Aktívna je tiež ako arbiter výboru pre etiku reklamy a je i mentorkou v klube ženských mentoriek.

Profesijný profil

Rafał Karski

Rafał Karski

Veľakúsený špecialista na marketing a manažment, ktorý je partnerom v spoločnosti Shortlist Consulting. Rafał Karski kariéru zahájil v roku 1994 vo firme Procter & Gamble, potom riadil marketing vo firmách ako Opoczno SA, Żywiec Zdrój a Liberty Mutual Insurance. V rokoch 2014 až 2017 bol generálnym riaditeľom Media Impact Polska zo skupiny Ringier Axel Springer. Je tiež držiteľom niekoľkých odborových cien. Miluje aktívne trávenie času s rodinou, terénne výlety alebo plachtenie.

Profesijný profil

Ivan Safarnegha

Ivan Safarnegha

Zameriava sa na štandardizáciu a automatizáciu prevádzkových procesov, a to pomocou metodík zlepšovania a najnovších technológií. Ivan Safarnegha je v súčasnej dobe Content Team Leader v nadnárodnom pivovare Asahi, kde zodpovedá za údržbu dát ERP a zaisťuje, aby všetko prebiehalo v súlade s firemnou politikou. Pracoval tiež v ropnom a plynárenskom priemysle, kde vyjednával dlhodobé dohody z oblasti Maintenance, Repair & Operations pre rafinérie a chemické závody.

Profesijný profil

Gabriela Vysocká

Gabriela Vysocká

Svoj podiel na tom, že Krajský úrad Moravskoslezského kraja hrá prím v korporátnom riadení verejnej správy a to vrátane nakupovania, ktoré je transparentné a efektívne, má tiež Gabriela Vysocká. Na úrade pracuje od jeho vzniku v roku 2001. Začínala na odbore informatiky ako správca aplikácií, následne prešla na oddelenie podpory korporátneho riadenia, kde okrem iného vyvíjala komunikačný nástroj zvaný Portál kraja. V posledných troch rokoch zastáva pozíciu vedúcej tohto oddelenia.

Profesijný profil

Szymon Tochowicz

Szymon Tochowicz

Je leteckým inžinierom, ktorý získal mimoriadne nákupné skúsenosti nielen v leteckom, ale i v automobilovom a námornom priemysle. Szymon Tochowicz vo firmách ako Rolls-Royce či Delphi riadil nákupné tímy na európskej i svetovej úrovni. Momentálne vedie spoločnosť Eveneum, kde sa špecializuje na vývoj a implementáciu nákupných stratégií podporujúcich digitálnu transformáciu klientov. Vášnivo propaguje cirkulárnu ekonomiku a „Human-toHuman“ prvok v obchodných vzťahoch.

Profesijný profil

Jan Zahálka

Jan Zahálka

Bezpečne sa s ním môžete stretnúť všade tam, kde ide o aktívnu podporu a prehlbovanie znalostí v oblasti verejného obstarávania, elektronizácie a využívania eAukcií pri hodnotení dodávateľských ponúk. Jan Zahálka je právnym expertom spoločnosti re-medical so špecializáciou na zdravotníctvo, predovšetkým na agendu úhrad a problematiku zdravotníckych prostriedkov. V rámci poskytovania poradenstva zákonodarcom navrhol a presadil „užívateľskú novelizáciu“ zákona o verejnom obstarávaní.

Profesijný profil

Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Ťažko môže na eBF chýbať profík, ktorý realizoval firemné nákupy v celkovej hodnote presahujúcej 3,5 miliardy eur. Jacek Jarmuszczak, ktorý má 15 rokov praxe vo vedení dodávateľských reťazcov, bude nepochybne patriť medzi vyhľadávaných „spíkrov“ zo sféry globálneho nákupu. V minulosti bol strategickým nákupcom v koncerne Philips či „Global Category“ manažérom v skupine Carlsberg. Aktuálne pracuje na rovnakej pozícií v spoločnosti Nextbuy, kde vedie jednania s kľúčovými dodávateľmi.

Profesijný profil

Marcin Zborowski

Marcin Zborowski

Zatiaľ čo podľa českého klasika Járy Cimrmana prišiel „posol svetla“ z Liptákova, k nám na eBF zavíta z Poľska. Jeho meno je Marcin Zborowski a už pätnásť rokov pracuje v spoločnosti Signify (predtým Philips Lighting), ktorá je priekopníkom vo výrobe osvetľovacej techniky. Tak ako ľuďom svietia na cestu ich moderné žiarovky, žiarivky či lampy, snaží sa Marcin so svojím tímom špecialistov vnášať čo najviac svetla do nákupných procesov a čo najefektívnejšie riadiť náklady na jednotlivé výrobky.

Profesijný profil

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Neustály rozvoj a zlepšovanie ľudí a procesov sú hlavným profesijným cieľom nášho ďalšieho spíkra, ktorého meno je Mikołaj Kuc. V nákupe zbiera skúsenosti viac ako dvanásť rokov s tým, že nízke náklady a vysokú efektivitu sa snaží docieliť pomocou moderných projektov riadenia. Najskôr pracoval v spoločnostiach segmentu FMCG, od roku 2013 pôsobí v pivovarníckom biznise. Je Category Manager v Asahi Breweries Europe Group, kde sa stará o nákupné stratégie pre kategóriu MRO (údržba a opravy).

Profesijný profil

Daša Paláková

Daša Paláková

Riaditeľka odboru verejného obstarávania na slovenskom Ministerstve vnútra s obľubou hovorí, že ak by ste zapichli špendlík všade, kde pracoviská jej zamestnávateľa potrebujú nakupovať komodity, vznikol by ježko v tvare Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že odborné znalosti Dáši Palákovej musia byť poriadne husté. A naozaj, že sú. V odbore verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006 a okrem iného sa podieľala na úspešnom zavedení projektu Elektronického kontraktačného systému.

Profesijný profil

Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

S rezervou priznáva, že s verejnými zákazkami a eAukciami žije v manželskom vzťahu. Je to skrátka svet, ktorý sa pre Alenu Ševčíkovú, vedúcu oddelenia nákupu a verejného obstarávania v Nemocnici Nové Mesto na Morave, stal veľkým koníčkom. I keď niekedy prináša radosť i horkosť zároveň, verí, že je potrebné vždy prekonávať prekážky a ísť ďalej. Napokon, ako žena, ktorá dokázala najmä na zákazkách investičného charakteru ušetriť rádovo desiatky miliónov korún, dobre vie, ako čeliť ťažkým výzvam.

Profesijný profil

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Ako člen pracovnej skupiny, ktorá krok za krokom budovala nový systém i legislatívny rámec, sa Zvonimir Jukić podieľal na vývoji elektronického zadávania verejných zákaziek v Chorvátsku. Zo Záhrebu, kde pracuje ako vedúci právno-vzdelávacieho oddelenia v Národných novinách a je súčasne členom tímu zaoberajúceho sa rozvojom elektronického publikovania a e-tenderov, príde do Ostravy opäť po roku. Podelí sa tiež o nové skúsenosti získané vďaka praxi školiteľa.

Profesijný profil

Ivana Durczoková

Ivana Durczoková

Bola to obrovská výzva byť pri tom od začiatku, hovorí Ivana Durczoková o profesijnej skúsenosti s uplatňovaním princípov korporátneho riadenia, ktoré sa stalo súčasťou každodennej praxe Krajského úradu a príspevkových organizácií Moravskoslezského kraja. Dnes bežne nakupujú na burze energie, ale i spotrebný a zdravotnícky materiál vrátane potravín a niektorých služieb vo vlastnom e-shope. Ivana najskôr viedla projektový tím, teraz je vedúcou Odboru podpory korporátneho riadenia a kontroly.

Profesijný profil

Jan Vašek

Jan Vašek

Byť na nákupnej konferencií a vynechať vystúpenie Jana Vaška, ktorý patrí k špičkám odboru riadenia nákupu, je jednoducho hriech. Inšpirujúci, energický a v primeranom rozsahu zábavný rečník dokáže získané skúsenosti výborne odovzdávať študentom i praktikom. Jeho umenie vtiahnuť publikum do problematiky vychádza z nákupnej praxe v spoločnostiach Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. V súčasnej dobe prednáša na ČVUT v Praze.

Profesijný profil

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Marketingový špecialista, konzultant a vedúci projektu PROEBIZ, ktorý svoje skúsenosti prezentuje na konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch Milan Kaplan založil firmu NAR špecializujúcu sa na marketingové procesy v priemyselných podnikoch. Následne začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie, ako je výber dodávateľov formou eAukcie a elektronizácie nákupných procesov. Projekt, ktorý dostal názov PROEBIZ, je v súčasnosti najrozšírenejším eAukčným prostredím a zdrojom know-how v celé strednej Európe.

Profesijný profil

Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Ak má elektronický nákup svojich vierozvestcov, musí mať v ich radách svoje čestné miesto tiež Ondrej Jombík, ktorý prakticky za všetkých okolností presadzuje maximálnu elektronizáciu, transparentnosť celého nákupného procesu a tvorbu kvalifikačných systémov pre dodávateľov. Ako vedúci úseku logistiky energetickej spoločnosti Západoslovenská energetika, kde pracuje od roku 1998, zastáva názor, že práve eAukcie dokázali trh z veľkej miery očistiť od metód divokého kapitalizmu 90. rokov. Vďaka svojej špecializácií je v koncerne E.ON členom „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“.

Profesijný profil

Václav Pelouch

Václav Pelouch

Detailné znalosti a práca v atraktívnom a náročnom prostredí. Tak by sa dala v stručnosti zhrnúť vizitka Václava Peloucha, ktorý sa dokonale orientuje v prevádzke, správe a údržbe Národného divadla, kde pracuje od roku 1998. Vystriedal rôzne pozície a v rokoch 2012 až 2013 bol poverený jeho riadením. V súčasnosti je riaditeľom technickoprevádzkovej správy, ktorá zaisťuje prípravu a realizáciu investičných akcií a verejného obstarávania. O čerstvé poznatky z praxe sa môže podeliť vďaka prebiehajúcej rekonštrukcií historickej a prevádzkovej budovy Štátnej opery, kde je za Národné divadlo vedúcim realizačného tímu.

Profesijný profil

Peter Majtán

Peter Majtán

Ako veľký zástanca moderného nákupu s dôrazom na ľudský prístup a analytické myslenie bude v Ostrave prednášať Peter Majtán, ktorého motiváciou je byť skrátka lepší. Krédo? „Push the sky away“ (Nick Cave). Absolvent bratislavskej Ekonomickej univerzity začal svoju kariéru v spoločnosti Slovnaft, kde si postupne prešiel oblasťami nákupu služieb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálne pôsobí na pozícií manažéra nákupu pre slovenský, český, rakúsky a poľský trh v rámci „Flagship Slovnaft“, ktorá patrí do skupiny MOL.

Profesijný profil

Mateusz Borowiecki

Mateusz Borowiecki

O tom, že svoje o vedení nákupov, consultingu a sourcingu vedia tiež v susednom Poľsku, nepochybne presvedčí Mateusz Borowiecki. Odborník s naozaj širokým záberom, ktorý má viac ako pätnásťročné skúsenosti s medzinárodnými projektmi, a to vrátane IT projektov, ako sú zavádzanie nákupných systémov rôznych výrobcov. Pravidelne prednáša na nákupných konferenciách, publikuje o korporátnych nákupoch a pôsobí tiež ako lektor postgraduálnych štúdií na ALK vo Varšave a na VSB vo Vratislavi.

Profesijný profil

Martin Daniš

Martin Daniš

Najťažšie je začať, hovorí múdrosť, ktorá platí nielen pre biznis. Svoje o tom vie i Martin Daniš, ktorý začal doslova od nuly nastavovať procesy spojené s verejným obstarávaním na úrade Banskobystrického kraja. Ako vedúci oddelenia neváhal a elektronizáciu verejného obstarávania zaviedol i pre zákazky s nízkou hodnotou. V odbore sa pohybuje už viac ako sedem rokov. Predtým pracoval ako konzultant vo firme VOSK, kde realizoval zhruba 200 zákaziek pre verejných zadávateľov. Riešil však i námietky z „druhého brehu rieky“.

Profesijný profil

Martin Hadaš

Martin Hadaš

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako desať rokov, pričom od roku 2011 pôsobí ako vedúci odboru verejného obstarávania na brnenskej Masarykovej univerzite. Martin Hadaš tam spoločne s kolegami realizuje centrálne nákupy prostredníctvom DNS a rámcových zmlúv, ďalej riadi verejné obstarávanie spolufinancované z programov EÚ či koordinuje používanie eNástroja pre verejné obstarávanie. Príležitostne tiež prednáša. V minulosti viedol výberové konania v poradenskej firme.

Profesijný profil

Peter Čambál

Peter Čambál

Aktívna znalosť nákupných kategórií a analýza nákladov, to sú podľa Petra Čambála dôležité postupy a nástroje pri práci v nákupe, ktorému sa venuje viac ako 12 rokov. Od roku 2015 je manažérom verejného obstarávania v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde sa priamo podieľa na tom, aby sa taktický nákup stal nákupom strategickým. Je považovaný za jedného z priekopníkov aplikácie metodiky „Design to Cost (DTC)“. Okrem domáceho Slovenska pôsobil v rokoch 2013 a 2014 vo firme Enel Russia, a to ako manažér DTC.

Profesijný profil

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vzdelanie skončil na Univerzite Komenského, Právnická fakulta. Po škole sa 2 roky venoval obchodnému právu, v roku 2005 nastúpil do ZSE a.s. na pozíciu vedúci nákupu, ktorá zahŕňala operatívny a strategický nákup. V rámci koncernu E.ON, časťou ktorého je aj ZSE a.s., pôsobil ako člen sourcing teamov, ktoré riešili harmonizáciu technických špecifikácii a nákupných procesov v jednotlivých komoditách. Snaží sa o elektronizáciu spojenú s dosiahnutím maximálne efektívneho strategického nákupu.

Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

S cieľom posúvať stále vyššie obecnú hranicu kvality v oblasti zadávania verejných zákaziek sa do Ostravy pravidelne vracia Stanislav Bogdanov. Na nákupnom festivale bude zastupovať najvyššiu úroveň štátneho riadenia, keďže je riaditeľom odboru elektronizácie verejného obstarávania a koncesií na Ministerstve pre miestny rozvoj. V minulosti sa podieľal na projekte Národného elektronického nástroja a bol i jeho hlavným školiteľom.

Profesijný profil

Branislav Šarmír

Branislav Šarmír

S novinkami z bratského Slovenska, s ktorým si jazykovo i filozoficky veľmi dobre rozumieme, príde do Ostravy Branislav Šarmír. V priebehu svojej profesijnej kariéry pôsobil od roku 1996 vo veľkých spoločnostiach ako EuroTel, UPC, VÚB a IBM Slovensko. Riadiace pozície v oblasti marketingu, obchodu a služieb zákazníkom však vymenil za verejné obstarávanie a nákup, ktoré sú jeho súčasným „džobom“ v spoločnosti obstaráme, s.r.o.

Profesijný profil

Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Každý, kto chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze, musí byť odvážny a trpezlivý. A to je rozhodne i Marcela Turčanová, viceprezidentka slovenskej asociácie APUeN a tiež manažérka vzdelávacej APUeN Akadémie. S plným nasadením a osvetovými ambíciami sa venuje elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávania nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom. Najlepšie praktické počiny nominuje do súťaže FSA, ktorú každoročne organizuje.

Profesijný profil

Jiří Róžański

Jiří Róžański

V minulých rokoch výrazne pomohol k tomu, že bývalá skupina RWE, dnes Innogy, úplne bežne realizuje všetky výberové konania elektronickou formou. Podobný prínos teraz od Jiřího Róžańského očakáva i spoločnosť Penta Hospitals, kde zastáva pozíciu Head of Central Procurement. Ako veľký priaznivec elektronických nástrojov dokáže zaujať zrozumiteľnosťou, názornosťou a prístupnosťou prezentovaných tém pre širokú škálu publika.

Profesijný profil

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Už od roku 2001 pracuje Václava Kotrbová na Krajskom úrade Kraja Vysočina, kde zastáva pozíciu analytičky a metodičky spoločných nákupov a na starosti má tiež právne zastrešenie zložitých prípadov verejného obstarávania. Jeho elektronizáciou sa zaoberá od doby zavedenia povinného uverejňovania na profile zadávateľa, kedy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastný profil. V súčasnej dobe využíva komerčné e-nástroje, na ktorých bežne realizujú plne elektronické zadávanie vrátane DNS.

Profesijný profil

Jana Hovjacká

Jana Hovjacká

Každá oblasť ekonomiky má svoje špecifiká a o zdravotníctve, kde je potrebné pomáhať ľudskému zdraviu, to platí dvojnásobne. Viac nielen o tom na eBF povie Jana Hovjacká, ktorá pracuje v Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj ako vedúca oddelenia centrálneho zásobovania. eAukciám sa venuje od roku 2009 a podieľala sa napríklad na zavedení elektronického zadávania dopytov do nemocníc. V roku 2012 získala certifikát lektora v oblasti elektronického verejného obstarávania.

Profesijný profil

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Povedomie, že neznalosť zákona neospravedlňuje, v každodennej praxi rozširuje právnička Michaela Poremská. Avšak tým zoznam jej činností ešte len začína. Už od roku 2006 sa venuje verejnému obstarávaniu, k čomu bezmála desať rokov používa výhradne elektronické nástroje. Okrem toho píše na tému „elektronizácia verejného obstarávania“ odborné články a vydala i niekoľko kníh v češtine a angličtine. Znalosti odovzdáva študentom na Mendelovej univerzite v Brne, i verejnosti na seminároch.

Profesijný profil

Jiří Šimon

Jiří Šimon

Zodpovedné a zmysluplné verejné obstarávanie je tým, pre čo sa profesijne nadchol Jiří Šimon, riaditeľ Odboru pre verejné obstarávanie na Ministerstve poľnohospodárstva ČR, kde pracuje od roku 2014. V Ostrave sa podelí o to, ako úspešne centralizovať zákazky, ako dohliadnuť na 35 rezortných organizácií či prečo u náročnejších tendrov preferovať predbežné trhové konzultácie. Na základe inšpirácie, ktorú získal i vo Veľkej Británii, sa snaží šíriť dobré riešenia i v rámci vládnych pracovných skupín.

Profesijný profil

Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Svojmu poslaniu, ktoré spočíva v mimoriadne aktívnej podpore zmien nákupného chovania zadávateľov, ako i v zjednodušení a zrýchlení nákupných procesov, sa Kateřina Koláčková venuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V oblasti elektronizácie verejného obstarávania má rozhodne čím inšpirovať. Veď od roku 2006 vo svojej spoločnosti Otidea preškolila viac ako 10 tisíc zadávateľov a úspešne realizovala tendry presahujúce hodnotu 5 miliárd korún.

Profesijný profil

Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Bola pri tom, keď na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2010 prechádzali na elektronické verejné obstarávanie a zavádzali dynamické nákupné systémy. Dnes je Naďa Voráčová manažérkou verejného obstarávania na univerzitnom rektoráte, kde vyhľadáva nové riešenia. V posledných rokoch pracovala na doplnení DNS o zmluvy s rámcovým prvkom, ďalej na súťažiach pomocou elektronických katalógov či na zavedení interného e-shopu pre kompletnú elektronizáciu centrálnych nákupov.

Profesijný profil

Petra Vrbová

Petra Vrbová

Vo svete nákupu a nadnárodných koncernov sa dokonale vyzná Petra Vrbová, ktorá v prostredí globálnych hráčov pracuje od roku 2004. Najskôr pôsobila v spoločnosti Nestlé Česko ako nákupca služieb a nepriamych materiálov a ako špecialista SAP nákupných modulov. Následne zastávala pozíciu manažéra nákupu služieb a nepriamych materiálov. V súčasnosti zúročuje svoje schopnosti a zručnosti ako teamleader, a to v „Non-Core Commodity tíme“ v spoločnosti Innogy.

Profesijný profil

Viliam Dobiáš

Viliam Dobiáš

Od roku 1974 do 1995 anestéziológ a intenzivista, občasne v záchrannej službe od 1977. Od 1998 plný úväzok v záchrannej zdravotnej službe. Pedagóg na univerzite od 1980, plný úväzok od 2007. V Slovenskom Červenom kríži dobrovoľník od 1974, generálny sekretár 1995-1998 (CEO), od roku 2013 prezident - dobrovoľník. Najvyššie ocenenie za darovanie krvi, opakovane Zlatý záchranársky kríž ČR a SR za aktivity, vzdelávanie a celoživotné dielo. V súčasnosti odborný garant v najväčšej záchrannej službe na Slovensku - Life Star Emergency. Učím medikov, postgraduálne lekárov v špecializácii urgentná medicína a zdravotníckych záchranárov. Autor a spoluautor 7 učebníc a 3 kníh o prvej pomoci, 3 publikácie vyšli aj v českom preklade. Sám o sebe tvrdí, že má viac funkcií ako najnovší iPhone :)

Lenka Kundratová

Lenka Kundratová

Za veľmi úspešnú a skúsenú konzultantku môžeme nepochybne označiť Lenku Kundratovú, ktorej sa od roku 2001, kedy začala pracovať v spoločnosti NAR marketing, podarilo presadiť eAukcie ako nákupný nástroj do viac ako 80 firiem a inštitúcií. V súčasnosti vedie tím obchodných konzultantov PROEBIZ, pričom môže ťažiť zo širokého záberu znalostí, ktoré získala vďaka predchádzajúcim zamestnaniam ako marketingová riaditeľka a vedúca nákupného oddelenia.

Profesijný profil

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Prostredie strojární, kde pracoval deväť rokov a kde tiež začal využívať eAukcie pri výberových konaniach, vymenil v roku 2006 za úlohu jedného z hlavných veľvyslancov projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíri Tomáš Trenkler dlhodobo na Slovensku a od začiatku roku 2015 hlavne v zahraničí.

Profesijný profil

Jana Vítová

Jana Vítová

Symbolický návrat ku koreňom je jedným z motívov profesijnej cesty Jany Vítovej, ktorá bola v roku 1990 vôbec prvým zamestnancom firmy NAR marketing. Napriek tomu, že po dvoch rokoch odišla a začala podnikať, v roku 2007 prijala ponuku vrátiť sa späť a od tej doby úspešne rozširuje rady užívateľov softwaru PROEBIZ. Je vedúcou konzultačného tímu alebo country manažérkou pre Moravu, časť východných Čiech a Vysočinu.

Profesijný profil

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Na konferencií vystúpi ako vedúci projektového tímu platformy PROEBIZ. Marian Gałuszka vedie projektový tím, školí doma i v zahraničí a podieľa sa na vývoji a testovaní systému. V materskej firme Sentinet pracuje od roku 2009. Predtým sa venoval logistike v spoločnosti Pro North Czech. Vyštudoval medzinárodný obchod na Univerzite v Krakowe vrátane študijných jazykových pobytov v USA a Kanade.

Profesijný profil

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Baví ho zavádzať eAukčný software PROEBIZ do vnútropodnikových procesov jednotlivých firiem a inštitúcií. Špecializuje sa hlavne na zefektívnenie procesov vo verejnom obstarávaní postavením jasnej štruktúry súťaží. Peter Mikuláš nastúpil do spoločnosti NAR marketing v roku 2010 ako čerstvý absolvent. V súčasnej dobe pracuje na pozícií country manažéra.

Profesijný profil

Jiří Cudlín

Jiří Cudlín

Potrebujete poradiť, ako na to, aby eAukcie naozaj fungovali? Obráťte sa na Jiřího Cudlína, projektového špecialistu tímu PROEBIZ, ktorí rieši optimalizáciu eAukčného systému, elektronizáciu verejného obstarávania s celoeurópskou pôsobnosťou, zjednodušenie schvaľovacích procesov vo firmách a inštitúciách a vzájomnú súčinnosť jednotlivých softvérov. Okrem odborných rysov sú pre neho typické sklony pre suchý humor, americkú schopnosť pochváliť sa a segedínsky guláš na taliansky spôsob.

Profesijný profil

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Pevným základom každej elektronizácie sú vždy precízne fungujúce informačné technológie. Jiří Špalek sa im venoval ako manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. V súčasnosti pôsobí na pozícií country manažéra pre slovenský trh. Riadi zavádzanie softwarových produktov do firiem a inštitúcií a administráciu jednotlivých výberových konaní. Na jeho vizitke nesmie chýbať ani pozícia trénera a konzultanta v oblasti elektronizácie nákupných systémov s dvadsaťročnou praxou v odbore.

Profesijný profil

Petr Donath

Petr Donath

Vyštudoval Vysokú školu báňsku v Ostrave, Fakultu strojárenskú a elektrotechnickú. Od roku 1996 pôsobil ako analytik Polície Českej republiky na Mestskom riaditeľstve polície v Ostrave a neskôr na Krajskej správe Severomoravského kraja. Od roku 2013 pracoval v spoločnosti NAR marketing, s.r.o. ako trainer systému PROEBIZ v slovenskom tíme. V súčasnosti pracuje na pozícií projektového manažéra vo vývojovom tíme softvéru JOSEPHINE.

Jan Jedlička

Jan Jedlička

Sprievodca všetkými systémami PROEBIZ so záľubou prenášať čaro kolektívneho know-how za pomoci tipov a trikov z praxe pri prezentáciách. Svoje poslanie vidí v prekonávaní strachu pri zavádzaní inovácií a elektronických nástrojov do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Baví ho imaginovať víziou úspechu a následne dohliadať na jej zhmotnenie.

Profesijný profil

Jan Cudlín

Jan Cudlín

Na jeseň roku 2017 sa stal členom moravského tímu systému PROEBIZ. V súčasnosti tu zastáva pozíciu trainera systémov PROEBIZ, kde v rámci asistenčnej podpory školí a implementuje najzložitejšie problémy elektronizácie vo firmách a inštitúciách. Sám o sebe hovorí, že vyniká vo všetkom, čoho sa dotkne, či len pomyslí a hlavne, je až prekvapivo skromný :).

Piotr Krompiewski

Piotr Krompiewski

Absolvoval školu elektronických a digitálnych systémov v Zelenej Hore. V roku 2000 ukončil s vyznamenaním vzdelávanie vo Vojenskom centre komunikácie pre výučbu a informatiku v Zegrze pri Varšave. Mnoho rokov pracoval ako profesionálny vojak na pozícií veliteľa čaty. Po tom, čo v roku 2012 opustil vojenskú službu, začal pracovať v spoločnosti NAR marketing. Po troch mesiacoch získal post obchodného konzultanta a trénera v poľskom obchodnom tíme. Od polovice roka 2017 začal pôsobiť vo vývojovom tíme JOSEPHINE, ktorý pracuje na príprave zákaziek vo verejnom sektore.

Ivana Ondruchová

Ivana Ondruchová

Špecialistka, ktorá pozerá na problematiku eAukcií vo firemnom a verejnom nákupe optikou odborného administrátora a lektora. Významnú časť skúseností získala Ivana Ondruchová v spoločnosti NAR marketing, kde formou asistenčnej podpory pomáha klientom projektu PROEBIZ s najzložitejšími eAukčnými prípadmi.

Profesijný profil

František Seifreid

František Seifreid

Súčasťou spoločnosti NAR marketing s.r.o. je od roku 2016, kedy úspešne absolvoval odbor Marketing a obchod na Ekonomickej fakulte VŠB - technickej univerzity Ostrava, kde v rámci štúdia absolvoval program Erasmus+ na univerzite Adama Mickiwicze v Poznani. V NARe začínal na marketingovom oddelení a zameriaval sa na tvorbu e-learningu pre systémy PROEBIZ, prieskum trhu a analýzy. Aktuálne je súčasťou tímu PROJEKTY a spolupodieľa sa na vývoji systémov JOSEPHINE a WORKFLOW, kde okrem práce na interných systémoch je jeho pracovnou náplňou i konzultácia a návrh riešení externých projektov pre klientov systémov PROEBIZ.

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński

Najslávnejší tréner alebo, ak chcete školiteľ systému PROEBIZ. To je v skratke Andrzej Kulbiński, ktorý sa stal súčasťou firmy NAR marketing v roku 2007. Začínal ako zamestnanec „hotline“ systému, ktorý za tri a pol roka dosiahol na pozíciu špecialistu na eAukcie. Čo to znamená? Vďaka svojim znalostiam je v rámci asistenčnej podpory schopný vyriešiť tie najzložitejšie problémy, s ktorými sa firmy a inštitúcie využívajúce elektronické aukcie stretávajú.

Profesijný profil

Back to Top