Novinky


Výzvy a vízie Európskej komisie

08AUG

Výzvy a vízie Európskej komisie

08. 08. 2017 13:32 Jan Šlachta

V programovom bloku „Dnešok a budúcnosť eProcurementu v EÚ“ budú o súčasných trendoch eProcurementu diskutovať poprední zástupcovia verejného obstarávania z krajín, ktoré udávajú zásadný smer v oblasti elektronizácie v Európe spoločne s Ivom Locatellim, ktorý je vedúcim tímu v jednotke inovácií a eProcurementu EC pre interný trh, priemysel, malé a stredné podniky. Ivo Locatelli v programe zastúpi Nikitu Stampa, ktorý sa z pracovných dôvodov musel z účasti ospravedlniť.

Back to Top