Novinky


Tri piliere súčasného obstarávateľského práva v praxi

28MAJ

Tri piliere súčasného obstarávateľského práva v praxi

28. 05. 2020 13:25 Jan Šlachta

Jedna zo scén "Právo a verejné obstarávania" už má jasne vymedzené témy, ktoré sú mimoriadne aktuálne a dotýkajú sa každej inštitúcie a jej obstarávateľov. Dramaturgiou a prípravou scény je poverený Honza Zahálka. Výzvou je poskytnutie praktických informácií, ako postupovať pri nákupe nového SW či IT zákaziek , čo všetko by mala obsahovať zmluva a jej vzťah k súťažným podkladom a IPR , ako efektívne riešiť autorské právo a nákup licencií. Dámy a páni, prijmite, prosím, výzvu do tanca :-)

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU