Novinky


Tango s interným klientom

10AUG

Tango s interným klientom

10. 08. 2017 13:43 Jan Šlachta

Vzťah s interným klientom je mnohokrát veľmi komplikovaný. Prirovnajme ho napríklad k argentínskemu tangu - skúsený nákupca musí poznať všetky zložité tanečné figúry, kroky a otočky, aby z tohto spletitého vzťahu odtancoval so vzpriamenou hlavou. O tom, ako elegantne riešiť vzťahy s interným klientom a o svojej dlhoročnej skúsenosti z oblasti riadenia nákupu a dodávateľského reťazca sa príde podeliť Monika Weiss, šéfka nákupu spoločnosti British American Tobacco pre centrálnu Európu.

Back to Top