Novinky


Inšpirujúci Peter Kraljič

28JUL

Inšpirujúci Peter Kraljič

28. 07. 2017 15:32 Jan Šlachta

Prítomnosť osobnosti Petera Kraljiča na tohtoročnom festivale eBF nás inšpirovala k vytvoreniu celého programového bloku, ktorý povedie Honza Vašek. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa budú demonštrovať rôzne stratégie pre jednotlivé kvadranty matice.

Back to Top