Cenník a kontakt

Cenník eBF 2018 (EUR)

Firemný sektor

od 1.10.
plný poplatok603
ďalší účastník z rovnakej firmy506
aktívni uživatelia PROEBIZ458
jednodenný vstup – štandardný436
jednodenný vstup - akt. už. PROEBIZ387
Šiesta scéna188

Verejný sektor

od 1.10.
plný poplatok395
ďalší účastník z rovnakej inštitúcie357
aktivní uživatelia PROEBIZ349
jednodenný vstup – štandardný336
jednodenný vstup - akt. už. PROEBIZ302
OSTRAVA stage80

Poskytovatelia riešení

od 1.10.
plný poplatok777
jednodenný vstup609

Ceny sú uvedené bez 21% DPH.

Ceny sú platné pri úhrade účastníckeho poplatku do uvedeného dátumu.

Pri zrušení registrácie 14 dní pred prvým dňom konania konferencie vrátane sa neplatia žiadne storno poplatky. Po tomto termíne bude účtovaný poplatok vo výške 50% ceny. Pokiaľ dôjde k zrušeniu registrácie týždeň a menej pred prvým dňom konania konferencie, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny.

Úhrada: bankovým prevodom.

Bankové spojenie – Slovensko: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4004469226/7500

IBAN: SK5775000000004004469226 SWIFT: CEKOSKBX

Kontakt

Zuzana Kawuloková

Zuzana Kawuloková
e-mail: kawulokova@proebiz.com
tel.: +420 597 587 105, mob.: +420 723 982 664

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ

IČ: 64616398, DIČ: CZ64616398

Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Po, vložka č. 1687/B.

Back to Top