Vojtěch Klézl

Vojtěch Klézl

Vojtěch Klézl

Vyštudoval doktorát na Ekonomickej fakulte VŠB-TU Ostrava, kde tiež pôsobí ako odborný asistent. Dlhodobo sa venuje problematike nákupu a eAukcií. Je autorom odborných článkov a publikácií. Na svoje plecia si berie náročnú úlohu prelomenie ľadov medzi navzájom nepochopenými svetmi akadémie a praxe.

Back to Top