Šárka Kalinová

Šárka Kalinová

Šárka Kalinová

Šárka momentálne pôsobí vo funkcii vedúcej strategického nákupu spoločnosti Škoda Machine Tool a.s. v Plzni. V rámci nákupu sa zameriava na veľké investičné celky a strategické výberové konania na služby. K vyhodnotenie týchto výberových konaní používa multikriteriálne hodnotenie. S aukčným portálom má z minulosti bohaté skúsenosti, kedy sa Šárke a jej tímu podarilo naimplementovať systém naprieč nákupom a bol využívaný aj pre naozaj špecifické nákupy.

Back to Top