Petr Tomala

Petr Tomala

Petr Tomala

Realizáciu modernizačných projektov v Dopravnom podniku Ostrava má na starosti Petr Tomala. Odborník s bezmála tridsaťročnou praxou, ktorý sa ako vedúci odboru zaoberá údržbou i obnovou vozového parku električiek. Práve preto viedol projektový tím pre nákup 40 nových električiek v hodnote cez miliardu korún. Spolupracoval pritom nielen so svojimi kolegami, ale tiež s externými poradcami, právnikmi a odborníkmi z firmy, ktorá sprostredkovala elektronickú aukciu.

Back to Top