Peter Antal

Peter Antal

Peter Antal

Je primátorom mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa usiluje byť príkladom pre ostatné obce a mestá v SR v elektronickom verejnom obstarávaní. Zároveň je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V rámci jeho poslaneckej práce je predkladateľom poslednej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.11. 2017. V rámci tejto novely sa rieši okrem iného aj zatraktívnenie dynamického nákupného systému, ako jedného z nástrojov elektronického postupu zadávania zákazky. Posledným zaujímavým projektom (verejným obstarávaním), ktoré aktuálne rieší v rámci mesta je elektronické obstaranie prevádzkovateľa autobusovej dopravy na roky 2018-2025.

Back to Top