Nikita Stampa

Nikita Stampa

Nikita Stampa

Vedúci oddelenia inovácií a elektronického zadávania verejných zákaziek na Generálnom riaditeľstve EURÓPSKEJ KOMISIE pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky. V Komisií pracuje od roku 2001 ako člen tímov, ktoré sa venujú napríklad medzinárodnej spolupráci v rôznych priemyselných odvetviach a ekonomické analýze dopadov politík zameraných na posilnenie jednotného trhu EÚ.

Back to Top