Martin Růžička

Martin Růžička

Martin Růžička

Vyštudoval odbor výrobných systémov na Technickej univerzite v Liberci a svoju doterajšiu profesijnú kariéru vždy spájal s rýdzo českými výrobnými firmami. Po štúdiách nastúpil do spoločnosti TOS VARNSDORF, kde sa venoval rozvoji systému riadenia organizácie, potom prešiel do čela výrobného závodu firmy HECKL a od roku 2010 pôsobí v spoločnosti PRECIOSA LIGHTING. Tu získal neoceniteľné skúsenosti pri vedení projektového tímu, predvýroby a tvorbe novej stratégie firmy. V posledných rokoch prenáša svoje rozmanité skúsenosti do nákupných procesov a efektívneho prepájania nákupu s internými klientmi. Rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí.

Back to Top