Martin Garaj

Martin Garaj

Martin Garaj

Vyštudoval som právo a ekonómiu. Už niekoľko rokov sa venujem verejnému obstarávaniu a projektom z fondov EÚ v Dopravnom podniku Bratislava. Som vlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá sa venuje poradenstvu vo verejnom obstarávaní a vydáva časopis o verejnom obstarávaní - VO v kocke.

Back to Top