Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni a v roku 2011 nastúpil do Fakultnej nemocnice v Plzni. Najskôr pracoval na oddelení hospodárstva, kde sa naučil používať eAukčný systém PROEBIZ, ktorý používal najmä na obstarávania podľa zákona č. 137/2006 a následne pracoval ako vedúci oddelenia verejného obstarávania a exekúcie. Tu využíval a rozvíjal svoje skúsenosti so všeobecnými otázkami verejného obstarávania, ako aj so zákazkami, ktoré boli hodnotené za pomoci eAukcií. V súčasnosti je vedúcim Obchodne-technického odboru, kde sa zaoberá otázkami verejného obstarávania súvisiacimi s obnovou a nákupom nového prístrojového vybavenia.

Back to Top