Karel Otýs

Karel Otýs

Karel Otýs

Manažér nákupu, lektor, konzultant. Po 12-ročnej aktívnej službe ako manažér nákupu v súčasnosti už piatym rokom učí, zbližuje, radí, zdieľa, diskutuje, motivuje, trénuje i koučuje nákupcov, manažérov nákupu, ale tiež ich interných klientov a občas i dodávateľov. Skúsený praktik, hľadajúci nevšedné nové riešenia s dôrazom na efektívnosť a jednoduchosť a navyše so schopnosťou i zložitý problém rozložiť na jednoduché, zrozumiteľné molekuly.

Back to Top