Jiří Špalek

Jiří Špalek

Jiří Špalek

Manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. Vedie tím PROEBIZ point, ktorý sa skladá z užívateľskej podpory, vývoja a správy IT. Z “pointu” sa riadi implementácia sw produktov PROEBIZ do firiem a administrácia jednotlivých on-line výberových konaní. Tréner a konzultant v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v obore.

Back to Top