Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová vystudovala obor Ekonomika a řízení podniku na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Od počátku své profesionální kariéry se věnuje nákupu. Nejdříve působila ve stavební společnosti Skanska, a.s., od roku 2009 do ukončení působení v září 2015 řídila nákup v jedné z největších bank na Slovensku VÚB, a.s. Aktuálně působí na pozici ředitelky Interního servisu a centrálního nákupu ve společnosti KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., která je členem mezinárodní pojistné skupiny Vienna Insurance Group. Jejím úkolem je vybudování centrálního nákupu a standardizace nákupních procesů napříč společností. Věří, že transparentnost a férový přístup během výběrových řízení a spolupráce je z dlouhodobého hlediska přínosný pro všechny zúčastněné strany.

Back to Top