Jan Novotný

Jan Novotný

Jan Novotný

Na ministerstve školstva pracuje už od roku 2013, z toho od roku 2015 na pozícii vedúceho oddelenia metodiky verejného obstarávania. V rámci tejto činnosti sa podieľa na pripomienkach k legislatíve z danej oblasti a tiež zodpovedá za tvorbu interných predpisov, tvorbu právnych stanovísk a dohľad nad zadávacími procesmi pri významných verejných zákazkách, ktoré sú zadávané podriadenými organizáciami v rámci rezortu, prípadne pri zákazkách, v ktorých ministerstvo vystupuje ako centrálny zadávateľ. V neposlednom rade sa tiež za ministerstvo školstva zúčastňuje rokovania nadrezortnej koordinačnej skupiny pre centrálny nákup štátu a pracovnej skupiny pre transparentné verejné obstarávanie. Vzhľadom k tomu, že predmety plnenia jednotlivých zákaziek sú veľmi rôznorodé, od strategických projektov týkajúcich sa vzdelávania až po nákup kancelárskych potrieb, považuje svoju prácu za rozmanitú, pri ktorej človek stále objavuje niečo nové.

Back to Top