Jan Havlík

Jan Havlík

Jan Havlík

Pracuje ako tajomník na Mestskom úrade v Ždiari nad Sázavou. Je zástancom elektronizácie, efektívnych procesov a transparentnosti výberových konaní. Od roku 2010 bol externým lektorom Institute for International Reaserch GmbH pre oblasť elektronického zadávania verejných zákaziek. Prednášal na niekoľkých konferenciách a publikuje v ekonomických periodikách a v časopise Moderná obec.

Back to Top