Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli je absolventom Univerzity v Ríme. Svoju kariéru naštartoval v roku 1989 prácou pre taliansku obchodnú asociáciu, Confindustria, ako ekonomický výskumník, zapojený do plánovania programov talianskych regiónov, hradených z Európskych štrukturálnych fondov. Od roku 1992, kedy vstúpil do Európskej komisie, pracoval tiež v Generálnom riaditeľstve pre podnikanie a priemysel a v Generálnom riaditeľstve pre Informačnú spoločnosť a médiá. Pracoval v mnohých oblastiach, vrátane regulácie elektronických komunikácií (bol zapojený do rokovaní o reformnom balíku z roku 2009), medzinárodných vzťahov a e-zdravie. V súčasnej dobe je vedúcim tímu v jednotke inovácií a eProcurementu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre interný trh, priemysel, podniky a SME's, kde pracuje už od roku 2012.

Back to Top