Dmitry Shubenko

Dmitry Shubenko

Dmitry Shubenko

Kvalifikovaný manažér pre obstarávanie a obstarávanie, ktorý pracoval v niekoľkých krajinách a podnikateľských sférach pre spoločnosti ako Schneider Electric, Swedbank, Societe Generale a Sberbank Europe. Tu bol zodpovedný za celú oblasť obstarávania a riadenia nákladov. Má skúsenosti s vytvorením nákupnej organizácie od samotných základov s vývojom a prácou v turbulencii životného prostredia i s dosiahnutím synergického efektu na úrovni skupiny.

Back to Top