Ctirad Fischer

Ctirad Fischer

Ctirad Fischer

Absolvoval štúdium na VUT. Logistikou a nákupom spolu so sprievodnými službami, ako je Facility či Fleet Management, sa zaoberá takmer celú svoju kariéru. Pracoval na rôznych manažérskych postoch, ako v spoločnostiach výrobného charakteru, napríklad Celestica, tak utilitárneho charakteru, ako je RWE, prípadne rýdzo obchodného charakteru v spoločnostiach Makro alebo Rexel. Jedným z pôsobísk bola pozícia Purchasing Director v Kooperative, kde zabezpečoval nákup, nákupné procesy, facility management a riadenie projektov. Skúsenosti s riadením nákupných procesov, vrátane verejného obstarávania, spojených so správou a prevádzkou budov má aj z poisťovne VZP ČR. Aktuálne zastáva pozíciu controlling & procurement managera v spoločnosti zaoberajúce sa kompletným facility manažmentom - CENTRA.a.s.

Back to Top