Bronislav Neubauer

Bronislav Neubauer

Bronislav Neubauer

Skúsený špecialista Procurement/Sourcing procesov zameriavajúci sa predovšetkým na finančnú oblasť a IT. Od roku 2011 do februára 2016 viedol centrálny nákup spoločnosti Raiffeisenbank a.s. a riadil jej nákupy aj v rámci regiónu strednej Európy. Od februára 2016 je riaditeľom divízie Podporných služieb v rámci spoločnosti Raiffeisenbank a.s. Profesijné vedomosti získal v medzinárodných spoločnostiach, ako sú Valeo, Home Credit International, BSC Praha alebo GE Money Bank.

Back to Top